Temporal patterns of words with and without suffixes in spontaneous Hungarian

Authors

  • Mária Gósy Hungarian Academy of Sciences; Eötvös Loránd University
  • Ákos Gocsál Hungarian Academy of Sciences; University of Pécs

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.03

Keywords:

durations, nouns, monomorphemic and multimorphemic nouns, lexical access, spontaneous utterances, kestus, nimisõnad, tüvisõnad ja tuletised, leksikaalne juurdepääs, spontaansed lausungid

Abstract

Temporal properties of words are defined by physiological, psychical, and language-specific factors. Lexical representations are assumed to be stored either in a morphologically decomposed form or in a conceptually non-decomposed form. We assumed that the duration of words with and without suffixes would refer to the route of their lexical access. Measured durations of Hungarian nouns with various lengths produced by 10 speakers in spontaneous utterances revealed significant differences, depending on the words’ morphological structures. Durations of monomorphemic nouns were shorter than those of multimorphemic nouns, irrespective of the number of syllables they contained. Our interpretation is that multimorphemic words are accessed decompositionally in spontaneous speech, meaning that stem activation of the semantic representation is followed by activation of one or more suffixes. Durational differences of monomorphemic and multimorphemic words were not stable across word lengths. The number of suffixes did not influence the words’ temporal patterns.

Kokkuvõte. Mária Gósy ja Ákos Gocsál: Sufiksiga ja sufiksita sõnade ajaline struktuur spontaanses ungari keeles. Sõnade ajalised omadused sõltuvad füsioloogilistest, psühholoogilistest ja keelespetsiifilistest teguritest. Eelduste kohaselt on sõnad mentaalses leksikonis representeeritud kas morfeemideks analüüsituna või tervikmõistena. Uurimuses lähtuti eeldusest, et sufiksiga ja sufiksita sõnade kestus viitab sellele, kuidas juurdepääs neile toimub. Mõõdeti kümne kõneleja spontaansetes lausungites produtseeritud eri pikkusega ungari nimisõnade kestust. Ilmnes, et kestus sõltus oluliselt sõna morfoloogilisest ülesehitusest. Tüvisõnade kestus oli tuletiste omast lühem, sõltumata silpide arvust sõnas. Järelduseks saadi, et juurdepääs tuletistele toimub spontaanses kõnes osade kaupa: tüve semantilise representatsiooni aktiveerimisele järgneb sufiksi või sufiksite aktiveerimine. Tüvisõnade ja tuletiste kestuserinevused olid eri pikkusega sõnade puhul erinevad. Sufiksite arv sõna ajalist struktuuri ei mõjutanud.

Märksõnad: kestus, nimisõnad, tüvisõnad ja tuletised, leksikaalne juurdepääs, spontaansed lausungid

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-17

How to Cite

Gósy, M., & Gocsál, Ákos. (2019). Temporal patterns of words with and without suffixes in spontaneous Hungarian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 53–70. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.03