Estoñol, a computer-assisted pronunciation training tool for Spanish L1 speakers to improve the pronunciation and perception of Estonian vowels

Authors

  • Katrin Leppik Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu
  • Cristian Tejedor-García Department of Computer Science, University of Valladolid

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.05

Keywords:

CAPT tool, L2, production, perception, vowels, Estonian, Spanish, Estoñol, eesti keel, hispaania keel, hääldus, taju, vokaalid

Abstract

Over the past few years the number of online language teaching materials for non-native speakers of Estonian has increased. However, they focus mainly on vocabulary and pay little attention to pronunciation. In this study we introduce a computerassisted pronunciation training tool, Estoñol, developed to help native speakers of Spanish to train their perception and production of Estonian vowels. The tool’s training program involves seven vowel contrasts, /i-y/, /u-y/, /ɑ-o/, /ɑ-æ/, /e-æ/, /o-ø/, and /o-ɤ/, which have proven to be difficult for native speakers of Spanish. The training activities include theoretical videos and four training modes (exposure, discrimination, pronunciation, and mixed) in every lesson. The tool is integrated into a pre/post-test design experiment with native speakers of Spanish and Estonian to assess the language learners’ perception and production improvement. It is expected that the tool will have a positive effect on the results, as has been shown in previous studies using similar methodology.

Kokkuvõte. Katrin Leppik ja Cristian Tejedor-García: Estoñol, mobiilirakendus hispaania emakeelega eesti keele õppijatele vokaalide häälduse ja taju treenimiseks. Eesti keele õppimiseks on loodud mitmeid e-kursusi ja mobiilirakendusi, kuid need keskenduvad peamiselt sõnavara ja gram matika õpetamisele ning pööravad väga vähe tähelepanu hääldusele. Eesti keele häälduse omandamise lihtsustamiseks töötati välja mobiilirakendus Estoñol, mis on mõeldud hispaania emakeelega eesti keele õppijatele. Varasemad uurimused on näidanud, et hispaania emakeelega eesti keele õppijatele valmistab raskusi vokaalide /ɑ, y, ø, æ, ɤ/ hääldamine. Mobiilirakenduse sisu on jagatud seitsmeks peatükiks, kus on võimalik harjutada vokaalipaaride /i-y/, /u-y/, /ɑ-o/, /ɑ-æ/, /e-æ/, /o-ø/, /o-ɤ/ tajumist ja hääldamist. Iga peatükk algab teoreetilise videoga, millele järgnevad taju- ja hääldusharjutused. Mobiilirakenduse mõju hindamiseks keeleõppija hääldusele ja tajule plaanitakse läbi viia eksperiment.

Märksõnad: CAPT, eesti keel, hispaania keel, L2, hääldus, taju, vokaalid, Estoñol

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-17

How to Cite

Leppik, K., & Tejedor-García, C. (2019). Estoñol, a computer-assisted pronunciation training tool for Spanish L1 speakers to improve the pronunciation and perception of Estonian vowels. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 89–104. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.05