Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses

Authors

  • Pire Teras Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.11

Keywords:

foneetika, sõnaalguline /h/, varieerumine, eesti keel, phonetics, word-initial /h/, variation, Estonian

Abstract

Selles artiklis käsitletakse sõnaalgulise /h/ hääldamist. Varem tehtud uurimused on osutanud /h/ häälduse olenemisele suhtlusolukorrast: argisuhtluses jääb /h/ tihti hääldamata, aga teksti lugedes ja avalikus suhtluses juhtub seda pigem harva. Lisaks suhtlusolukorrale on leitud muidki /h/ hääldust mõjutavaid tegureid. Tähelepanu ei ole aga pööratud sellele, kuivõrd varieerub /h/ hääldus samal kõnelejal eri suhtlusolukorras. Kaheksa keelejuhi häälduse analüüs näitab, et kõik hääldavad /h/-d rohkem avalikus kui argisuhtluses. Peamiseks /h/ hääldamist mõjutavaks teguriks osutus sõna lauserõhulisus: /h/-d hääldatakse oluliselt sagedamini rõhulistes kui rõhututes sõnades. Rõhuliste sõnade puhul oli keelejuhtide vahel oluline erinevus: kaks keelejuhti hääldas /h/-d teistest oluliselt vähem (enim rõhulistes sõnades pärast pausi ja vokaaliga lõppevat sõna ning harva esinevates sõnades), teised hääldasid /h/-d pea alati avalikus suhtluses ning argisuhtluses enim lausungialgulistes ja -lõpulistes sõnades. Rõhututes sõnades hääldas enamik keelejuhte /h/-d oluliselt rohkem avalikus suhtluses ning argisuhtluses hääldasid kõik kõnelejad /h/-d oluliselt rohkem pärast pausi.

Abstract. Pire Teras: Pronunciation of word-initial /h/ by same speakers in formal and informal speech. In the present paper, the pronunciation of word-initial /h/ is considered. Previous research has pointed to the influence of the communicative situation: in informal speech /h/ is frequently dropped, but while reading texts and in formal speech this rarely happens. In addition, other factors influencing the pronunciation of /h/ have been found. However, no attention has been paid to how the same speaker pronounces the wordinitial /h/ in different communicative situations. This analysis of the pronunciation of eight speakers shows that all of them retained /h/ more often in formal than in informal speech. The main factor influencing the pronunciation of /h/ is accentuation: /h/ is pronounced significantly more often in accented than in deaccented words. In the case of accented words, differences between speakers were found: two speakers dropped /h/ significantly more often (/h/ was more often retained after a pause, after a vowel-final word and in not frequent words), others pronounced it almost always in formal speech and in informal speech they used it more often in utterance initial and final words. In deaccented words, /h/ was significantly more often pronounced in formal speech (except for two speakers) and in informal speech after a pause.

Keywords: phonetics, word-initial /h/, variation, Estonian

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-17

How to Cite

Teras, P. (2019). Sõnaalgulise /h/ hääldus samadel kõnelejatel avalikus ja argisuhtluses. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(1), 211–231. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.1.11