Karl August Hermanni hiina-soome-eesti keelevõrdlus ning kehtivad ja kehtetud etümoloogiad parandustega

Authors

  • Jingyi Gao School of European Studies, Beijing International Studies University

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.03

Keywords:

keelesugulus, etümoloogia, hiina keel, hiina keelkond, eesti keel, soome keel, hiina-uurali, uurali, soome-ugri keeled, linguistic affinity, etymology, Chinese, Sinitic, Finnish, Estonian, Sino-Uralic, Uralic, Finno-Ugric

Abstract

Selles töös on üle vaadatud Karl August Hermanni 1895. aastal ilmunud artikkel, milles ta võrdles mandariinihiina keelt uurali keeltega, eriti eesti ja soome keelega, ning järeldas, et need keeled on omavahel suguluses. Hermanni toodud tõendid fonoloogia, morfoloogia ja süntaksi alal on mitmesugused. Hermanni leitud mõistete sarnasused on originaalsed. Selle töö autori hinnangul on Hermanni töös välja toodud kaheksast etümoloogilisest võrdlusest viis kehtivad, üks kahtlane, kaks kehtetud. Autor on täiendanud kehtivaid võrdlusi ja parandanud kehtetuid võrdlusi. Nende etümoloogiliste võrdluste tõestamiseks on välja toonud veel 12 etümoloogilist võrdlust, mille loovad kas sõnaalguline või riimivastavus. Tulemusena on esitatud kokku 19 hiinauurali etümoloogiat.

Abstract. Jingyi Gao: Karl August Hermann’s Chinese-Finnish-Estonian language comparison, valid and invalid etymologies with corrections. The present study inspects Karl August Hermann’s article published in 1895, in which he compared Mandarin Chinese to Uralic languages, especially to Finnish and Estonian, and concluded that these languages are related. His proofs of phonology, morphology, and syntax domains are various. His findings of conception similarities are original. The present author estimates that of Hermann’s eight etymological comparisons, five are valid, one is doubtful, two are invalid. The author has amended the valid comparisons and corrected invalid comparisons. In order to verify these comparisons, further 12 etymological comparisons are given, which form onset or rhyme correspondences. As a result, a total of 19 Sino-Uralic etymologies are given.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Gao, J. (2019). Karl August Hermanni hiina-soome-eesti keelevõrdlus ning kehtivad ja kehtetud etümoloogiad parandustega. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(2), 45–58. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.03

Issue

Section

Articles