Translation of colour terms: An empirical approach toward word-translation from English into Estonian

Authors

  • Mari Uusküla School of Humanities, Tallinn University

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.05

Keywords:

semantics, translation, cognitive linguistics, culture-specific words, object-derived colour terms, cultural keywords, semantika, tõlkimine, kognitiivne keeleteadus, kultuurispetsiifilised sõnad, objektipõhised värvinimed, kultuurilised märksõnad

Abstract

Translation of colour terms hovers somewhere between cognitive linguistics and translation studies and has therefore remained relatively understudied as a topic, despite the popularity of cross-linguistic colour term studies in the languages of the world. Although colour terms form a relatively small and restricted semantic domain, translating a colour term into another language can cause a massive headache to anyone who has ever tried to seek an appropriate equivalent for it in another language. The article describes how a group of translators and non-translators translated single, mainly simplex secondary colour terms from English into Estonian. Four main translation strategies can be discerned: literal translation, abstraction change or hyponymy, information change or omission and descriptive translation techniques. In addition, the study shows that translation experience and translation education is an advantage even if one translates small units of texts.

Kokkuvõte. Mari Uusküla: Empiiriline lähenemine värvinimede tõlkimisele inglise-eesti suunal. Värvinimede tõlkimist võiks pidada keele teaduse ja tõlketeaduse siirdealaks, kuna tõlketeadus tegeleb põhiliselt suuremate üksuste uurimisega kui selleks on sõnad, kognitiivne semantika aga huvitub ka üksiksõnadest. Teemat võib pidada aktuaalseks ja uudseks, sest värvi nimede tõlkimist on süstemaatiliselt uuritud vähe sellele vaatamata, et huvi värvinimede vastu eri maailma keeltes on jätkuvalt suur. Artikkel kirjeldab, kuidas kakskümmend vabatahtlikku, kelle hulgas leidus nii tõlkijaid kui ka mittetõlkijaid (s.t. inimesi, kes oma igapäevaelus ega -töös tõlkimisega ei tegele), tõlkisid inglise keelest eesti keelde kakskümmend objektist tuletatud värvinime (nt lemon, chocolate ja rose). Värvinimede tõlkimisel kerkis esile neli põhilist tõlkestrateegiat: otsetõlge, abstraheerimine või hüponüümia kasutamine, informatsiooni muutmine või väljajätt ning kirjeldav tõlge. Lisaks näitab läbiviidud uurimus, et tõlke kogemusega ja tõlkeharidust omavatel inimestel on tõlkimisel selge eelis, isegi kui tõlgitavateks üksusteks on üksiksõnad.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Uusküla, M. (2019). Translation of colour terms: An empirical approach toward word-translation from English into Estonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(2), 69–84. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.05

Issue

Section

Articles