To agree or not to agree? English adjectives in Estonian-English bilingual blogs and vlogs

Authors

  • Helin Kask Tallinn University

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.06

Keywords:

adjectives, agreement, language contacts, blogs, vlogs, English, Estonian, adjektiivid, ühildumine, keelekontaktid, blogid, vlogid, inglise keel, eesti keel

Abstract

The article focuses on the agreement (in case and number) of English adjectives used with Estonian nouns in noun phrases (Eng ADJ + EST N) in Estonian blogs and vlogs. According to the Matrix Language Frame model (MLF), one would expect English adjective stems to take on Estonian inflections, but this is not always the case. The data comes from fashion and lifestyle blogs and vlogs that have Estonian as the main language and contain English language material to various degrees. Altogether, 84 noun phrases were analysed: in 35 instances the adjective agreed with the noun and in 46 instances it did not; in 3 instances the agreement was complicated to determine. The analysis showed that English adjectives that have a sound structure similar to Estonian adjectives as a rule agree with Estonian nouns. Factors that may lead to non-agreement are stem alternation, differences in writing and pronunciation, and personal preferences.

Kokkuvõte. Helin Kask: Ühilduda või mitte? Inglise adjektiivid eestiinglise kakskeelsetes blogides ja vlogides. Artiklis uuritakse, kas eestiinglise kakskeelsetes blogides ja vlogides ühilduvad inglise adjektiivid eesti substan tiividega käändes ja arvus. Maatrikskeele raamistiku mudeli kohaselt eel datakse, et inglise tüvele lisatakse vajalikud eesti käändelõpud ja muud tunnused, siiski ei ole see alati nii. Andmed pärinevad moe-, ilu- ja elustiiliblogidest ning -vlogidest, milles põhikeel on eesti keel, kuid milles kasu tatakse ka inglise keelt. Kokku uuriti 84 nimisõnafraasi (inglise ADJ + eesti SUB), neist 35 juhul ühildus inglise adjektiiv eesti substantiiviga nii arvus kui ka käändes ning 46 juhul ei ühildunud, 3 juhul ei olnud võimalik ühildumist üheselt määrata. Analüüs näitas, et eesti substantiividega ühilduvad sellised ingliskeelsed adjektiivid, mis häälikulise ja silbistruktuuri poolest sarnanevad eesti muuttüüpide tüüpsõnadega. Mitteühildumise põhjused on astmevaheldus, erinevused kirjapildis ja häälduses, samuti informandi isiklikud eelistused.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Kask, H. (2019). To agree or not to agree? English adjectives in Estonian-English bilingual blogs and vlogs. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(2), 85–123. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.06

Issue

Section

Articles