„Meil oli Mihkel Mehka ja ta naise nimi Hipp“ – Hargla kihelkonna tunnuslikest eesnimedest

Authors

  • Taavi Pae Tartu Ülikool, geograafia osakond, Vanemuise 46, 51014 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.06

Keywords:

Mehkamaa, Mõniste, eesnimed, etnonüümid, Mehka, Hipp, first names, ethnonyms

Abstract

Siinses artiklis vaatlen Hargla kihelkonna isikunimistut, keskendudes piirkonna tunnusnimedele Mehka ja Hipp. Neist esimese järgi on tekkinud piirkonnanimi Mehkamaa ja ka etnonüüm mehkad piirkonna elanike tähistamiseks. Nimekasutuse uurimiseks koostasin Eesti Rahvusarhiivis säilitatavate Hargla kihelkonna kirikuraamatute põhjal eesnimekorpuse. Eelkõige analüüsin tunnusnimede ajalist ulatust lähtuvalt legendist, mille järgi Põhjasõja aegadel jäid piirkonda elama vaid Mehka ja Hipp ning Mõniste ümbruse rahvas pärineb suuresti sellest kooselust. Arhiiviallikad näitavad, et nimi Mehka ilmub kirikuraamatutesse alles 18. sajandi lõpus, kuid nimi võis olla varem kirikuraamatusse kirjutatud Mihklina. Eelmainitud legendi võib aga pidada kunstlikuks, mille levik on seotud eelkõige Mõniste muuseumiga, kus seda hakati tutvustama. Hargla kihelkonna üldine nimevaramu muutus aga käib kokku ühiskondlike muutustega 19. sajandi lõpukümnenditel ja sealt kadusid koos mitmete teiste toonaste tavaliste nimedega ka piirkonna tunnuseesnimed Mehka ja Hipp.

Abstract. Taavi Pae: “We used Mehka instead Mihkel and his wife’s name was Hipp” – On the characteristic first names of Hargla parish. In this article, I analyse first names in the Hargla parish (Võru county in Southern Estonia), focusing on two historically typical first names for the region: Mehka and Hipp. The first of these has been used to identify the whole area (Mehkamaa) as well as an ethnonym (mehkad). The author compiled a firstname corpus based on the Hargla parish register kept in the Estonian National Archives. One motive for the analysis was to verify the folklore of only two people in the area – a Mehka and a Hipp – surviving the Great Northern War, with the full population of the area descending from this partnership. The archive materials indicate that Mehka appeared in the parish register only in the late 18th century. There are several references to the earlier use of that name, but in the parish record they were marked as Mihkel. Nonetheless, the ‘folklore’ can be considered artificial with its spread primarily related to the Mõniste Museum founded in 1957. The general change in the name system of Hargla parish coincided with the social changes in the late 19th century. The regional first names Mehka and Hipp disappeared and the names became longer and more German-like.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Pae, T. (2020). „Meil oli Mihkel Mehka ja ta naise nimi Hipp“ – Hargla kihelkonna tunnuslikest eesnimedest. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 131–146. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.06