Treatment of names in Zambia and Estonia: A comparative analysis

Authors

  • Osward Chanda Central European University, Budapest
  • Peeter Päll Institute of the Estonian Language, Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.10

Keywords:

onomastics, names, names treatment, Zambia, Estonia, onomastika, nimed, nimekorraldus, Sambia, Eesti

Abstract

Names constitute a key component of the cultural heritage of any region. Though geographically, culturally and linguistically apart, Estonia and Zambia share some elements and motivations in naming. Zambia’s British colonial experience and Estonia’s Danish, German, Polish, Swedish and Russian/ Soviet influence in the past made significant changes to personal and place names in both regions. Following independence, both states made strides in the indigenisation of names for promoting local heritage and national identity. Zambia predominantly focused on changing the names of some towns, and of the country (from Northern Rhodesia to Zambia). On the other hand, the Estonian onomastic experience has been more comprehensive – regulating both personal and place names, enacting corresponding laws and maintaining the Institute of the Estonian Language to oversee language and name planning, among other responsibilities.

Kokkuvõte. Osward Chanda ja Peeter Päll: Nimekorraldus Sambias ja Eestis: võrdlev analüüs. Artikkel vaatleb Sambia ja Eesti nimesituatsiooni erinevusi ja sarnasusi. Sambia on mitmekeelne maa, ametikeel on inglise; Eesti on ametlikult ükskeelne maa, praktikas käibivad eesti keele kõrval ka vene ja inglise keel. Sambia isikunimedes on perekonnanimed valdavalt kohalikku päritolu, eesnimed enamjaolt euroopalikud; kohanimed on valdavalt ühekordsed. Sambias ei ole erinevalt Eestist nimeseadusi isiku- ja kohanimede reguleerimiseks. Ühine on mõlema maa puhul asjaolu, et ajaloos on varem domineerinud võõrvõimud, mis on jätnud jälje nimepilti. Kui proovida sõnastada universaalseid nimekorralduspõhimõtteid, siis võiksid need olla 1) nimede kui kultuuripärandi kaitse; 2) kohalike nimekujude eelistamine; 3) nimede keeleline korrektsus, 4) oma kultuuriidentiteedi hoidmine, 5) nimede pragmaatiliste aspektide (eristatavus, nimeinfo kättesaadavus jm) arvestamine.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-30

How to Cite

Chanda, O., & Päll, P. (2020). Treatment of names in Zambia and Estonia: A comparative analysis. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 11(1), 235–247. https://doi.org/10.12697/jeful.2020.11.1.10

Most read articles by the same author(s)