From Sementovskij to the 20th century. Notes on the Lutsis in the Latvian press

Authors

  • Hannes Korjus Latvian Association of Journalists, Rīga, LV

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.10

Keywords:

ethnic identity, endangered languages, minority languages, Finnic languages, South Estonian, Lutsi, Latgale, Ludza, etniline identiteet, ohustatud keeled, vähemuskeeled, läänemeresoome keeled, lõunaeesti

Abstract

The Lutsis, a historically South Estonian-speaking language island community located near the town of Ludza in southeastern Latvia, have come increasingly into public awareness in Latvia over the last decade with the release of books on Lutsi history and language suitable for both professional and lay audiences as well as other new works relating to Lutsi folk culture. However, even before this recent burst of activity, the Lutsis have been mentioned in the Latvian and Estonian press and have also appeared in the field notes of researchers whose work was connected with the Lutsis. This article traces the descriptions of the Lutsis in a variety of sources from the first descriptions in the mid-19th century, through the interwar independence of Latvia, and as late as the 1970s when important expeditions by Latvian researchers documented the impressions of the last Lutsi speakers on the state of their language and culture.

Kokkuvõte. Hannes Korjus: Sementovskijst 20. sajandisse. Märkmeid lutsidest Läti ajakirjanduses. Kunagine lõunaeestikeelne lutside kogukond elas Kagu-Lätis Ludza linna ümbruses. Lätis on nad saanud suurema avaliku tähelepanu osalisteks alles viimastel kümnenditel, kui on ilmunud raamatuid nende ajaloo ja keele kohta nii asjatundjatele kui ka laiemale huvirühmale ning on hakatud elavdama lutsi rahvakultuuri. Siiski ka enne seda viimast aktiivsuse tõusu on lutsidest kirjutatud Läti ja Eesti ajakirjanduses ja on ilmunud välitööde märkmeid lutsidega seotud uurimuste tegijatelt. Antud artikkel jälgib lutside kirjeldusi erinevates allikates alates varastest mainimistest 19. sajandi keskel, jätkates maailmasõdadevahelise perioodiga ning jõudes viimaks 1970. aastateni, kui Läti uurijad dokumenteerisid oma ekspeditsioonidel viimaste lutsi kõnelejate keelelist ja kultuurilist olukorda.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-12-20

How to Cite

Korjus, H. (2021). From Sementovskij to the 20th century. Notes on the Lutsis in the Latvian press. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 12(2), 251–272. https://doi.org/10.12697/jeful.2021.12.2.10