Transformational Utopian/Dystopian Projections in Turkish Literature: Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı by Adam Şenel / Transformatsioonilised utoopia/düstoopia projektsioonid türgi kirjanduses: Adam Şeneli „Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Haya

Authors

  • Emrah Atasoy Hacettepe Ülikool / Hacettepe University

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v17i21/22.14585

Keywords:

utopia, dystopia, utopianism, Turkish utopianism, Turkish literature, Adam Şenel, Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı, gender, social order, utoopia, düstoopia, utopism, türgi utopism, türgi kirjandus, „Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı“, sugu, ühiskondlik kord

Abstract

This article aims to inform international scholars about the existence of an utopian tradition in Turkish literature and explicates the increasing interest in utopian literature in Turkey. The first part of the article presents an insight into the literary and historical progress of the Turkish utopian tradition within the context of a tradition that is predominantly western. The second part engages in a critical and thematic analysis of Adam Şenel’s novella, Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı, first published in 1968 by Bizim Publishing House. It can be translated as Marriage Life in Teleandregenos’s Utopia. In this article, the 2003 version is used and cited.

 

Utopistlik kirjandus köidab jätkuvalt laiu lugejate hulki paljudes kultuurides, sest see kujutab erisuguseid maailmakordi, millest mõned võivad muutuda tegelikkuseks selleks spetsiaalselt moodustatud kogukondades, teised aga jäävad väljamõeldiste valda, kuid pakuvad siiski vaateid tegeliku elu küsitavatele aspektidele ja toovad esile vastandlikke hääli, sarnasust, paljusust ja mitmekesisust. Kirjanikud kujutavad lootust reformidele ja parema, isegi ideaalse ühiskonna otsinguid nende enda vaatepunktist loodud kujutletavates maailmades. Mõned kirjanikud otsivad utoopilist lootust, teised autorid võivad utoopiliste ootuste realiseerumise võimatuse tõttu esitada luupainajalikke ühiskonnakordi düstoopiate abil, mida professor Sargent kirjeldab kui „mitte-eksisteerivat ühiskonda, mida kirjeldatakse märkimisväärse üksikasjalikkusega ja mis on tavaliselt asetatud aega ja ruumi, mida kaasaegne lugeja peaks, autori kavatsuse järgi, nägema tublisti hullema ühiskonnana kui see, kus ta parajasti elab.“ Nende tekstide kaudu näitavad kirjanikud, intellektuaalid ja filosoofid alternatiivseid süsteeme ja ideoloogilisi formatsioone kriitilisest perspektiivist ja/või vastandlikust seisukohast.

Need spekulatiivsed teosed käsitlevad selliseid probleeme nagu ühiskonna hierarhiline ülesehitus, võimukasutus, manipulatiivne epistemoloogia, sotsiaalne manipuleerimine, ajalugu ja rõhumine, mis panevad meid mõtlema ühiskondlik-poliitilise olustiku ja selle võimalike arutlusvigade üle. Ingliskeelsetel teostel on võimalik jõuda rahvusvahelise lugejani, samasugustel spekulatiivse kirjanduse teostel, mis pole inglise keeles kirjutatud, on aga juhul, kui neid ei tõlgita, ainult piiratud kohalik lugejaskond. Seetõttu püüab käesolev artikkel heita valgust utopistlikule mõttele türgi kirjanduses ja teadustöödes, mille põhjuseks on Türgis kasvav huvi utopismi ja kirjanduslike utoopiate/düstoopiate vastu. Artikkel tutvustab ka Adam Şeneli lühiromaani „Teleandregenos Ütopyasında Evlilik Hayatı“ („Abielu Teleandregenose Utoopias“).

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Emrah Atasoy, Hacettepe Ülikool / Hacettepe University

PhD student and a Research Assistant at the Department of English Language and Literature at Hacettepe University, Ankara, Turkey. His dissertation deals with the twentieth-century dystopian literature with a special focus on Katherine Burdekin, Anthony Burgess and P. D. James. He spent an academic year as a visiting scholar at the Penn State University under the academic guidance of Assoc. Prof. Dr. Jennifer Wagner-Lawlor. His areas of interest include utopian literature, the twentieth-century utopian & dystopian thought, utopian hope, critical dystopias and Turkish utopianism.

 

Doktorant ja nooremteadur Hacettepe Ülikooli (Ankara, Türgi) inglise keele ja kirjanduse osakonnas. Tema doktoritöö käsitleb kahekümnenda sajandi düstoopilist kirjandust rõhuasetusega Katherine Burdekinil, Anthony Burgessil ja P. D. Jamesil. Ta veetis ühe akadeemilise aasta Penn State University’s dots. Dr. Jennifer Wagner-Lawlori juhendamise all. Tema huvide hulka kuuluvad utoopiline kirjandus, 20. sajandi utoopiline ja düstoopiline mõte, utoopiline lootus, kriitilised düstoopiad ja türgi utopism.

Downloads

Published

2018-12-11