Kirjandus tehnikaajastul / Literature in the Age of Technology

  • Indrek Männiste Tartu Ülikool / University of Tartu
  • Jaak Tomberg Tartu Ülikool / University of Tartu

Abstract

.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Indrek Männiste, Tartu Ülikool / University of Tartu

Indrek Männiste – PhD, Tartu Ülikooli kirjanduse ja filosoofia teadur. Uurimissuunad: tehnikafilosoofia ja angloameerika modernistlik kirjandus.

 

Indrek Männiste – PhD, researcher of literature and philosophy at the University of Tartu. His main research interests are philosophy of technology and Anglo-American modernist literature.

Jaak Tomberg, Tartu Ülikool / University of Tartu

Jaak Tomberg – PhD, Tartu Ülikooli eesti kirjanduse vanemteadur. Uurimissuunad: teadusulme, realism, nüüdiskirjandus ja kirjanduse filosoofia.

 

Jaak Tomberg – PhD, senior researcher of contemporary literature at the University of Tartu. His main research interests are science fiction, realism, contemporary literature, and philosophy of literature.

Published
2019-06-11
Section
Sissejuhatus / Introduction