Performativity, Performance and Perception / Performatiivsus, etendus ja taju

Authors

  • Raili Marling University of Tartu / Tartu Ülikool
  • Anneli Saro University of Tartu / Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/28.18437

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Raili Marling, University of Tartu / Tartu Ülikool

Raili Marling – Professor of English Studies at the University of Tartu, Estonia. Her main areas of research are the politics of affect, and representations of gender and neoliberalism in contemporary literature. Marling currently leads an Estonian Research Council research project on the representations and representability of crises. Within this project, she continues her work on contemporary literature, affect and neoliberalism, comparing them in American, French and Estonian literature and culture. She has also written about modernist women’s writing, masculinities, the travel of feminist theory and gender equality discourses.

 

Raili Marling – Tartu Ülikooli anglistika professor. Tema peamised uurimisvaldkonnad on afektide poliitiline dimensioon ning soolisuse kujutamine nüüdiskirjanduses. Ta juhib Eesti Teadusagentuuri rühmagranti, mis analüüsib kriiside kujutamist ja kujutatavust. Selle projekti raames jätkab ta uurimistööd nüüdiskirjanduse, afektide ja neoliberalismi teemal, võrreldes ameerika, prantsuse ja eesti kirjandust ja kultuuri. Ta on kirjutanud ka modernistlikest naiskirjanikest, mehelikkusest, feministliku teooria tõlgendamisest ning soolise võrdõiguslikkuse diskursustest.

 

Anneli Saro, University of Tartu / Tartu Ülikool

Anneli Saro – Professor of Theatre Research at the University of Tartu (Estonia). In 2010–2014, she was Lecturer of Estonian Culture at the University of Helsinki. She also served the University of Tartu as Vice-Rector for Academic Affairs and as Vice-Dean of the Faculty of Arts and Humanities. Saro has published articles and books on Estonian theatre history and system, performance theory and audience research. Currently she is working on two projects: the comparative analysis of amateur theatre fields in small European countries and the theory of the poetics of playing.

 

Anneli Saro – Tartu Ülikooli teatriteaduse professor. Aastail 2010–2014 töötas ta eesti kultuuri lektorina Helsingi Ülikoolis. Saro on olnud ka Tartu Ülikooli õppeprorektor ning humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna õppeprodekaan. Ta on avaldanud artikleid ja raamatuid Eesti teatri ajaloost ja süsteemist, teatriteooriast ja publiku-uuringutest. Hetkel on tal käimas kaks uurimisprojekti: väikeste Euroopa riikide harrastusteatri võrdlev analüüs ning mängupoeetika teooria.

Downloads

Published

2021-12-15

Most read articles by the same author(s)