Exploring Physiology-Based Interactions in Performing Art Using Artistic Interventions / Kunstiliste sekkumiste kasutamine füsioloogiapõhiste interaktsioonide uurimiseks etenduskunstis

Authors

  • Taavet Jansen Estonian Academy of Art, University of Tartu Viljandi Culture Academy / Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias
  • Aleksander Väljamäe Join Research Center, European Commission / Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/28.18448

Keywords:

performing arts, art residency, interaction design, physiological computing, neurotheatre, etenduskunstid, kunstiresidentuur, interaktsioonidisain, neurofüsioloogia, neuroteater

Abstract

Abstract: Technological innovations like physiological computing offer new possibilities when exploring audience-performer interaction. To avoid technological solutionism that often accompanies biosensor applications in performing art, an artistic interventions approach was used. This paper describes a recent art-science residency consisting of three artistic experiments: the audience’s electrodermal, activity-driven soundscape in a dance improvisation, a “lie detector” applied to the actor just after the performance, and a heart-rate-driven personal discotheque installation. Both artist and scientist provide reflections on future development of this transdisciplinary field from the performing art perspective.

 

Nüüdisaegne interaktiivne teater toetub tehnoloogilistele uuendustele ja järjest enam kasutatakse uusi tehnoloogiaid ka kunstiteose sisu loomisel: on need siis vaatajate reaktsioone tajuvad riided, voogteatri etendus või vaatajate neurofüsioloogilisi reaktsioone mõõtvad sensorid. Etenduskunstnik Taavet Jansen ja neuroteadlane Aleksander Väljamäe töötasid publiku ja esinejate füsioloogiliste reaktsioonidega kunstiteaduse residentuuris Tallinna Ülikoolis veebruarist 2019 kuni juunini 2019. Füsioloogilisi reaktsioone uuriti kolme kunstilise eksperimendi jooksul või järel ning see artikkel kirjeldabki neid eksperimente, kunstniku mõtisklusi oma uurimisreisist ja arutleb, kuidas selliseid interaktsioonivõimalusi saaks kasutada voogteatri platvormidel. Iga kirjeldatud eksperimendi kohta avaldavad autorid ka oma mõtteid ja teevad ettepanekuid, mida eksperimendi kordamisel võiks teha teistmoodi.

Kunstilises eksperimendis „Neurokoreograafiline eksperiment nr 4“ kasutati interaktiivset lahendust, kus neljale vaatajale kinnitatud sensorid mõõtsid nende erutuse taset (electrodermal activity galvanic skin response) improvisatsioonilise tantsuetenduse vältel Tallinnas, Kanuti Gildi SAALis 06.06.2019. Vaatajate reaktsioone kasutati reaalajas helikujunduse manipuleerimisel. Selline interaktiivne lahendus tekitas kunstiliselt intrigeeriva tagasiside-efekti, kus vaatajate tahtmatud reaktsioonid hakkasid mõjutama kogu lavastuse tervikut. Vaatajad said tahtmatult endale „hääle“, mida said interpreteerida kõik osalised kogu terviku kontekstis.

Kunstilises eksperimendis „Macbeth“ kasutati erutust mõõtvaid sensoreid, salvestamaks näitleja reaktsioone intervjuu ajal, kus esitati küsimusi tema rolliloome kohta etenduses, mis oli lõppenud 10 minutit enne intervjuu algust. Tegemist oli Alo Kõrve Macbethi rolliga Tallinna Linnateatri lavastuses „Macbeth“. Prokurör Steven-Hristo Evestuse läbi viidud intervjuu eesmärgiks oli mõista, milliseid tehnikaid kasutab näitleja oma rolli luues, ning tehnoloogiat kasutades analüüsida, kas näitleja on teadlik laval tehtud otsustest.

Heli- ja valgusinstallatsioon „Heartrate Party“ põhines kontseptsioonil, kus külastaja südamerütm mõjutas kogu installatsiooni heli- ja valguskujunduse tempot. Südamerütmi mõõdeti spetsiaalse sensoriga ja kasutatud videokujundus nii instrueeris osalejaid kui ka andis tagasisidet õnnestumisest või ebaõnnestumisest. Installatsioon oli avatud Tallinnas, Kanuti Gildi SAALi keldrisaalis 05.–07.06.2020 ja seda külastas 20 vaatajat.

  1. aasta esimeses pooles, kui COVID-19 pandeemia põhjustas eriolukorra kogu maailmas, ei tohtinud teatrid ja etendusasutused avalikke üritusi korraldada. Teatrid hakkasid oma etendusi andma voogedastust võimaldavatel platvormidel. Kuna voogteater avab etenduste mängimiseks palju uusi võimalusi, siis me analüüsime residentuuris kasutatud kontseptsioone ka voogteatri perspektiivist. Kõiki eelpool mainitud kontseptsioone oleks võimalik osaliselt kanda üle ka veebikeskkonda, kuid need eeldavad kasutajapoolset tehnoloogilist valmisolekut. Sensortehnoloogiad võimaldavad voogteatri etenduste vaatajate reaktsioone ja käitumist analüüsida ja salvestada. Kuna nende tehnoloogiate kasutus sellises kontekstis on veel uus, siis küsimused, mis puudutavad eetikat ja isikuandmeid, vajavad alles väljatöötamist.

Kokkuvõttes väidame, et väga palju uurimistööd on alles ees ja meetodid, kuidas interpreteerida esinejatelt ja vaatajatelt kogutud andmeid, on alles vaja välja töötada. Tihti kasutatakse andmeid interaktsiooni eesmärgil pigem otseseid tõlgendusi luues – biosignaalide numbriline väärtus tõlgitakse otse mõneks audiovisuaalses kujunduses oluliseks väärtuseks. Selline tõlgendus annab küll laval toimuvale perfektse sünkrooni, kuid vastust jääb ootama oluline küsimus, mida need andmed väljendavad, mida nad tähendavad. Kunstis jääb tihti puudu teoreetilistest teadmistest, mis aitaksid intuitiivselt tehtud kunstilisi otsuseid raamistada. Selline teadmiste ülekandmine kunsti ja teaduse vahel avaks uusi võimalusi kunstiteoste interpreteerimisel, aga ka teaduse rikastamisel.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Taavet Jansen , Estonian Academy of Art, University of Tartu Viljandi Culture Academy / Eesti Kunstiakadeemia, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias

Taavet Jansen has been working on performing art for more than 20 years – as a dancer, choreographer, director, sound and video designer, interactivity programmer. Currently, he is a PhD student in the Estonian Academy of Art with the topic “developing a feeling of presence on the online live art platform elektron.art” and a lecturer at the University of Tartu Viljandi Culture Academy. He is also one of the initiators of the platform e⁻lektron (https://elektron.art). This halfway virtual, halfway physical platform connects exploratory activities of performing arts and science.

 

Taavet Jansen töötab etenduskunstide väljal üle kahekümne aasta – tantsija, koreograafi, lavastaja, helikunstniku ja videokujundaja, interaktiivsete lahenduste programmeerijana. Praegu õpib Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris, uurides kohalolutunde loomist vahendatud kunstisündmuse kontekstis. Samuti töötab ta TÜ Viljandi kultuuriakadeemias multimeedia lektorina. Jansen on ka üks pool-virtuaalse, pool-füüsilise platvormi e⁻lektron (https://elektron.art) algatajatest.

Aleksander Väljamäe , Join Research Center, European Commission / Euroopa Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Komisjon

Aleksander Väljamäe – a visiting scientist at Centre for Advanced Studies, Science and Art, Join Research Center, European Commission, working on neurosecurity and experimental communication. He received his PhD at Chalmers University of Technology, Sweden, in 2007. His research addresses multisensory media influence on cognitive and emotional levels, with a particular stress on new applications (brain-computer interfaces, neurocinema, neurotheatre). He actively participates in art-science projects, being also an artist-in-residence at EC. He authored over 30 journal articles and book chapters.

 

Aleksander Väljamäe – külalisteadlane Euroopa Komisjoni uurimiskeskuses (JRC), kus ta tegeleb neuroturvalisuse ja eksperimentaalse kommunikatsiooniga. Ta on doktorikraadi omandanud 2007. aastal Rootsis Chalmersi Tehnikaülikoolis. Ta uurib meedia multisensoorset mõju kognitiivsele ja emotsionaalsele tasandile (pöörates erilist tähelepanu uutele rakendustele – aju-arvuti liidesed, neurokino, neuroteater). Ta osaleb aktiivselt kunstiteaduse projektides ja on kirjutanud üle 30 ajakirjaartikli ja raamatupeatüki.

 

Downloads

Published

2021-12-15