Four Ways to Experience Augmented Reality at Museums / Neli võimalust liitreaalsuse kogemiseks muuseumis

Authors

  • Jakob Ossmann SME Fluxguide
  • Kasra Seirafi SME Fluxguide
  • Carina Doppler SME Fluxguide

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v22i27/28.18451

Keywords:

augmented reality, AR, app, museum mediation, technology, museum communication, visitor experience, liitreaalsus, rakendus, muuseumi vahendamine, tehnoloogia, muuseumi kommunikatsioon, külastajakogemus

Abstract

Abstract: Augmented reality (AR) is a prevalent topic in the museum space as it promises to bridge the gap between the physical exhibition space and digitised information. The present paper introduces a framework of four distinct experience-based categories that outline which kind of AR applications are possible inside the museum: 1) object annotation, 2) object visualisation, 3) guiding, and 4) data visualisation.

 

Liitreaalsus (LR) on muuseumides levinud, kuna see lubab ületada lõhe füüsilise näituseruumi ja digiteeritud teabe vahel. Vastav tehnoloogia on nüüdseks küpsuse saavutanud ja muutunud tootmisvahendiks mitmetes tööstusharudes. Käesolevas artiklis vaadeldakse, millised on muuseumides rakendatavad konkreetsed kasutusviisid.

            Muuseumides kasutatava LR-i põhjalikuks mõistmiseks on mitmeid teoreetilisi ja tehnoloogilisi lähenemisviise. Käesolev artikkel täiendab olemasolevat kirjandust, ühendades LR-i teoreetilisi kontseptsioone ja selle tegelikke rakendusi. Selleks võetakse kasutusele neli liitreaalsuse kategooriat, mis ei tulene mitte tehnilistest kirjeldustest, vaid hoopis kasutajakogemuse seadistustest muuseumides. Need kategooriad on 1) objekti annotatsioon, 2) objekti visualiseerimine, 3) vaataja suunamine (LR giid) ja 4) andmete visualiseerimine. Artiklis järgneb kategooriate lühikirjeldustele analüüs, milles vaadeldakse nende rakendamist eri riikide muuseumides.

            Peale nende nelja kategooria rakendamist eri riikide muuseumide parimatele rakendustele väidame, et iga kategooria sobib ideaalselt konkreetsete narratiivsete eesmärkide saavutamiseks: 1) objekti annotatsioon – pidev, 2) objekti visualiseerimine – eraldiseisev, 3) vaataja suunamine – dialoogipõhine ja 4) andmete visualiseerimine – ühendav narrativiseerimine.

            See parimate rakendustega seotud kategooriate kogum aitab muuseumispetsialistidel ja otsustajatel paremini mõista LR-i kasutusvõimalusi ning saavutada vahendamise ja narrativiseerimisega seotud soovitud eesmärke.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Jakob Ossmann , SME Fluxguide

Jakob Ossmann – MSc., an expert for digitisation management and has successfully shipped applications containing AR features at prestigious museums. Ossmann graduated from Maastricht University’s School of Business and Economics with a paper describing the positive effects of XR experiences on ethical consumption behaviour.

 

Jakob Ossmann, MSc. on digiteerimise haldamise ekspert, kes on edukalt toonud mainekatesse muuseumidesse LR-funktsioone sisaldavaid rakendusi. Ossmann on lõpetanud Maastrichti ülikooli ettevõtlus- ja majanduskolledži tööga, mis kirjeldab XR-kogemuste positiivset mõju eetilisele tarbimiskäitumisele.

Kasra Seirafi , SME Fluxguide

Kasra Seirafi – PhD from University of Vienna (Austria) and Stanford University (USA), M.A. from University of Vienna (Austria), B.Sc. from University of Derby (UK). As professional in leading positions, Dr. Kasra Seirafi contributed to the field of knowledge management systems, E-Learning, mobile innovations, cultural heritage technologies, and other related topics. Currently he works as founder and managing director at the technology SME Fluxguide. He has 20+ years of experience in industry and research projects worldwide as well as a researcher and lecturer at international universities.

 

Kasra Seirafi – PhD Viini Ülikoolist (Austria) ja Stanfordi Ülikoolist (USA), MA Viini Ülikoolist (Austria), B.Sc. Derby ülikoolist (Ühendkuningriik). Juhtivatel ametikohtadel töötanud professionaalina on dr Seirafi panustanud teadmusjuhtimissüsteemide, e-õppe, mobiiliuuenduste, kultuuripärandi tehnoloogiate ja muude sarnaste valdkondade arengusse. Praegu töötab ta tehnoloogiaettevõtte SME Fluxguide asutaja ja tegevdirektorina. Tal on pikem kui 20-aastane kogemus tööstuses ja rahvusvahelistes uurimisprojektides ning teadlase ja õppejõuna mitme riigi ülikoolides.

Carina Doppler , SME Fluxguide

Carina Doppler – in her studies at the University of Vienna, Mag. Carina Doppler dealt with theoretical and analytical questions related to theatre, film and media. As a project and communication manager, she has several years of experience in the conception, implementation and communication of interdisciplinary projects in the cultural and media sector. She managed augmented reality mediation projects for international institutions, clients and partners.

 

Carina Doppler – Viini ülikoolis magistrantuuris õppides tegeles Doppler teatri, filmi ja meediaga seotud teoreetiliste ja analüütiliste küsimustega. Projekti- ja kommunikatsioonijuhina on tal mitmeaastane kogemus interdistsiplinaarsete projektide kontseptsiooni loomise, elluviimise ja kommunikatsiooni vallas kultuuri- ja meediasektoris. Ta on juhtinud liitreaalsuse vahendamise projekte rahvusvahelistele institutsioonidele, klientidele ja partneritele.

Downloads

Published

2021-12-15