Kooliõpetaja Karl Linnu kiri Esimesest maailmasõjast 7. mail 1917 / A Letter from the First World War, May 7, 1917 by a teacher Karl Lind

Authors

  • Anu Raudsepp Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum / University of Tartu, Estonian Literary Museum

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v26i33.24143

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anu Raudsepp, Tartu Ülikool, Eesti Kirjandusmuuseum / University of Tartu, Estonian Literary Museum

Anu Raudsepp –  PhD,  TÜ ajaloo didaktika kaasprofessor ja Eesti Kirjandusmuuseumi erakorraline vanemteadur. Ta uurib esiteks erinevaid Eesti 20. sajandi kultuuriloo (haridus, kirjandus, tsensuur, õigeusu kirik) teemasid. Teiseks tema teadustöö põhivaldkonnaks on ajaloodidaktika, milles ta keskendub humanitaarvaldkonna õpikute analüüsile. Kolmandaks uurimisvaldkonnaks on tal viimastel aastatel kujunenud sisejulgeoleku ajalugu (siseministeerium, piirivalve, politsei).

Anu Raudsepp is Associate Professor of History Didactics at the University of Tartu and Extraordinary Senior Researcher at the Estonian Literary Museum. She primarily researches various themes of Estonian 20th century cultural history such as education, literature, censorship, the Orthodox Church, etc. Her second area of research is history didactics, focusing on the analysis of humanities textbooks. In recent years, her third area of research has been the history of internal security (the Ministry of the Interior, the Estonian Police and Border Guard).

 

Downloads

Published

2024-06-12