Tartu ajaloolistel linnaplaanidel 1600–2010 = Historical maps of the city of Tartu = Tartu auf den historischen Stadtplänen = Исторические планы города Тарту, koost. Tõnu Raid, toim. Lauri Suurmaa (Tallinn: Grenader, 2015)

Kaur Alttoa

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.12697/AA.2016.2.10
ISSN 1406-3859 (print)
ISSN 2228-3897 (online)
Journal DOI: http://dx.doi.org/10.12697/issn1406-3859