No 3/4 (2012)

Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis. On the history of religion and atheism in Estonia

Teemanumbri koostajad / Special issue edited by: Meelis Friedenthal ja Atko Remmel

Table of Contents

Sissejuhatus / Introduction

Religiooni ja ateismi ajaloost Eestis [Abstract: On the history of religion and atheism in Estonia]
Meelis Friedenthal, Atko Remmel
PDF

Artiklid / Articles

Ateism varauusajal kui ebakindluse väljendus ja kindluse otsimine [Abstract: Early modern atheism as an expression of uncertainty and the search for certainty]
Meelis Friedenthal
PDF
Vennastekoguduse mõju eestlaste eneseteadvusele: kolm palvekirja aastatest 1845–1846 [Abstract: The influence of the Moravian Brethren on the self-concept of Estonians: three petitions from 1845–1846]
Aira Võsa
PDF
Rahvuslus ja muinasusund: religioon eestlase loojana [Abstract: Nationality and prehistoric religion: the making of Estonian identity]
Tõnno Jonuks
PDF
Darwin Haeckeli varjus. Evolutsiooniõpetuse retseptsioonist Eestis [Abstract: Darwin in the shadow of Haeckel. The reception of evolutionary theory in Estonia]
Ken Kalling
PDF
Ateistlikud traditsioonid Eestis [Abstract: Atheist traditions in Estonia]
Atko Remmel
PDF
Võitlus teaduse nimel: skeptilise aktivismi kujunemine, retoorilised võtted ning eesmärgid [Abstract: The battle for science: the formation, rhetorical tools, and aims of skeptical activism]
Marko Uibu
PDF

Arvustused / Reviews

Geschichtsschreibung im mittelalterlichen Livland, hrsg. von Matthias Thumser
Juhan Kreem
PDF
Bernhart Jähnig, Verfassung und Verwaltung des Deutschen Ordens und seiner Herrschaft in Livland
Madis Maasing
PDF
Haljand Udam, Türgi. Teekond läbi Türgi tsivilisatsiooni ajaloo
Vladimir Sazonov
PDF
Tiina Tamman, August Torma: sõdur, saadik, salaagent
Kaarel Piirimäe
PDF