Vol 21, No 2 (2013)

DOI: https://doi.org/10.15157/tpep.v21i2

Table of Contents

Riigivõlg ja võlakoormuse nihkumine põlvkonnalt põlvkonnale. Täiendavaid kaalutlusi: kas rahapoliitilised otsetehingud ('Outright Monetary Transactions'– OMT) on vastavuses EL lepinguga?
Manfred O.E. Hennies, Matti Raudjärv
PDF
Public debt and shifting of the debt burden from one generation to the next. Further considerations: do outright monetary transactions (OMT) comply with the EU Treaty?
Manfred O.E. Hennies, Matti Raudjärv
PDF
Staatsverschuldung und intergenerative Lastenverschiebung. Ergänzende Überlegungen: Sind 'Outright Monetary Transactions' (OMT) EUvertragskonform?
Manfred O.E. Hennies, Matti Raudjärv
PDF

Articles

Xiao Feng, Peter Friedrich
PDF
Anne Keerberg, Aet Kiisla, Sulev Mäeltsemees
PDF
Maret Kirsipuu
PDF
Maret Kirsipuu, Uno Silberg
PDF
Sirje Pädam, Üllas Ehrlich
PDF
Jüri Ratas, Sulev Mäeltsemees
PDF
Matti Raudjärv
PDF
Armin Rohde
PDF
Mart Sõrg
PDF
Rahvusvaheline majanduspoliitika XXI teaduskonverents toimus 2013. aastal Jänedal
Matti Raudjärv
PDF
Die XXI. Internationale wissenschatliche Konferenz über Wirtschaftspolitik 2013 in Jäneda
Matti Raudjärv
PDF
XXI international scientific conference on economic policy was held at Jäneda in 2013
Matti Raudjärv
PDF
Majanduspoliitika teaduskonverentside loetelu. Liste der wissenschaftlichen Konferenzen über Wirtschaftspolitik. List of scientific conferences on economic policy
Matti Raudjärv
PDF