Võrdleva kirjandusteaduse ja maailmakirjanduse sümbiootilise koosolu väljavaatest / Towards a Symbiotic Coexistence of Comparative Literature and World Literature

Jüri Talvet

Abstract


Teesid: Artiklis on sedastatud, et võrdleval kirjandusteadusel ei ole kunagi tegelikult olnud avaral kirjandusväljal otsustavat ega keskset staatust, ent samal ajal pole ka kirjandustraditsioonide põhjalik eraldi uurimine suutnud täita arvukaid tühikuid kirjandusloome kui laiema kultuurinähtuse mõistmisel, ehkki see mõjutab (sageli nähtamatult) tervete ühiskondade maailmavaadet ja väärtushinnanguid. Arendades edasi mõtteid, mis on esitatud raamatus „Sümbiootiline kultuur“ ning artiklis „Edaphos and Episteme of Comparative Literature“, aga ka Juri Lotmani ideid, on soovitatud kasutada sümbiootilist lähenemist kirjandusele, mis püüaks lepitada äärmuslikke vastandeid ning algatada dialoogi, tugevdades seega võrdleva kirjandusteaduse positsiooni ning ühtlasi maailma kirjanduste uurimise valdkonda.

 

In his article Jüri Talvet postulates that comparative literature has never really enjoyed a pivotal or central status in the broad field of literary studies, yet at the same time specialized studies of separate literary traditions have not been able to fill numerous gaps in the understanding of literary creation as a broader cultural phenomenon influencing (although often invisibly) the world view and axiological attitudes of entire societies and vast communities of people. Developing some ideas presented in his book A Call for Cultural Symbiosis (2005) and in his article “Edaphos and Episteme in Comparative Literature”, (Intelitteraria 2005), as well as the ideas of Juri M. Lotman, Talvet proposes a symbiotic approach aimed at reconciling extreme oppositions and establishing a dialogue that would strengthen the position of the discipline of comparative literature, as well as the field of world literatures.

 

 


Keywords


võrdlev kirjandusteadus, rahvuskirjandus, maailmakirjandus, kaanonid, retseptsioon, Juhan Liiv; comparative literary science, national literature, world literature, canons, reception, Juhan Liiv

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.7592/methis.v14i17/18.13207

Refbacks

  • There are currently no refbacks.