Tõejärgsest teadusest füüsika taustal

  • Piret Kuusk Füüsika instituut, Tartu Ülikool
Keywords: teaduse eitamine, post-normaalteadus, realism ja antirealism teadusfilosooas, üldrelatiivsusteooria ja selle teleparalleelne ekvivalent

Abstract

Tõejärgse ajastu mõiste tõusis reljeefselt esile 2016. a poliitikamaastikul, täpsemalt seoses presidendivalimiste kampaaniaga Ameerika Ühendriikides, kui hakati jõuliselt levitama kuulujutte ja valeuudiseid. Viimaste hulka saab lugeda ka mõnede teadusuuringute ja nende tulemuste väga erapoolikut esitamist või lausa eitamist. Loodusteaduste filosoofias võib tõde mõista vastavusteooria vaimus ehk täieliku kooskõlana teadustulemuste ja reaalselt olemasoleva vahel, kuid enamasti vaadatakse niisugust vastavust pelgalt ideaalse eesmärgina, mis pole tegelikult saavutatav. Allpool kirjeldan lühidalt tõejärgse ajastu jõudmist füüsikute vaatevälja ja arutlen, kuidas see paigutub Thomas Kuhni teadusrevolutsioonide skeemi. Märgin, et nii tõejärgne teadus kui ka teadusfilosoofiline antirealism ei tunnista tõe vastavusteooriat, kuid väga erinevatel viisidel.

Published
2018-11-02
How to Cite
Kuusk, P. (2018). Tõejärgsest teadusest füüsika taustal. Studia Philosophica Estonica, 11, 64-76. Retrieved from http://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14405