Published: 2014-10-23

Radioloogiauuringute vastuste lühendite ja lühendamise korpuslingvistiline analüüs

Eola Valdre, Peeter Ross, Katrin Tsepelina, Kaarel Veskis, Tarmo Vaino, Heiki-Jaan Kaalep

Hüper-IgE-sündroom – primaarse immuunpuudulikkuse haruldane vorm

Kärt Simre, Tiia Voor, Silvi Plado, Krista Ress, Kai Kisand