No. 3/4 (2010): The University of Tartu in the early modern academic world. Tartu ülikool varauusaja akadeemilises maailmas

Special issue edited by: Pärtel Piirimäe and Lea Leppik
Published: 2012-12-17