Red List of Estonian lichens: revision in 2019

Authors

  • Piret Lõhmus
  • Liis Marmor
  • Inga Jüriado
  • Ave Suija
  • Ede Oja
  • Polina Degtjarenko
  • Tiina Randlane

DOI:

https://doi.org/10.12697/fce.2019.56.07

Keywords:

IUCN, regional red-listing, status deterioration, threat factors

Abstract

The second assessment of the threat status of Estonian lichens based on IUCN system was performed in 2019. The main basis for choosing the species to be currently assessed was the list of legally protected lichens and the list of species assigned to the Red List Categories RE–DD in 2008. Species that had been assessed as Least Concern (LC) in 2008 were not evaluated. Altogether, threat status of 229 lichen species was assessed, among them 181 were assigned to the threatened categories (CR, EN, VU), while no species were assigned to the LC category. Compared to the previous red list, category was deteriorated for 58% and remained the same for 32% of species. In Estonia, threatened lichens inhabit mainly forests (particularly dry boreal and nemoral deciduous stands), alvar grasslands, sand dunes and various saxicolous habitats. Therefore, the most frequent threat factors were forest cutting and overgrowing of alvars and dunes (main threat factor for 96 and 70 species, respectfully).

 

Eesti samblike punane nimestik 2019

2019. aastal viidi läbi teistkordne IUCN süsteemil põhinev Eesti samblike ohustatuse hindamine. Hinnati liike, mis on riiklikult kaitstud ning liike, mis 2008. aasta hindamise järgi olid Eestis kas regionaalselt välja surnud, kriitilises seisundis, väljasuremisohus, ohualtid, ohulähedased või puuduliku andmestikuga (kategooriad RE–DD). 2008. a-l kategooriasse Soodsas seisundis (LC) kuulunud liike ei kaasatud uude hindamisse. Kokku hinnati 229 samblikuliigi ohustatust, nendest 181 kuulusid ohustatud kategooriatesse (CR, EN või VU); ükski hinnatud liik ei sobinud kategooriasse LC. Võrreldes eelmise punase nimestikuga tõusis kategooria 58% liikidel ning jäi samaks 32%-l. Ohustatud samblikuliigid asustavad Eestis peamiselt metsi (eriti palu- ja salumetsi), loopealseid, liivikuid ning erinevaid kivi-kasvupindu. Seetõttu on sagedasemad ohutegurid metsaraie ning loodude ja liivikute kinnikasvamine (oluline tegur vastavalt 96 ja 70 liigile).

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-07-29

How to Cite

Lõhmus, P., Marmor, L., Jüriado, I., Suija, A., Oja, E., Degtjarenko, P., & Randlane, T. (2019). Red List of Estonian lichens: revision in 2019. Folia Cryptogamica Estonica, 56, 63–76. https://doi.org/10.12697/fce.2019.56.07

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>