The National Literary Canon in the Field of Tension Between Aesthetic and Ideological Principles. The Estonian Case with Indications to the Comparative Perspectives

  • Marja Unt University of Tartu
Keywords: literary canon, literary history, Soviet era, comparative studies

Abstract

The article is an attempt to outline some problems regarding the literary and non-literary factors which are at work in the formation of the canon. The central example used in this analysis is the interactions between aesthetic and ideological principles in the treatments of Estonian literature of the Soviet period. As this example shows, these principles intertwine on many levels – from interpretation of single texts to the factors constituting the understanding of literary history and the literary canon – which makes the interactions of different principles a complicated sphere indicating the need for reviewing the national canons in the comparative context and especially for further comparative studies of the literatures that share a similar historical experience from the 20th century.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics (links, shares etc)

Metrics Loading ...

References

Eesti kirjandus ENSV-s 1992. – Looming. No. 1, 117–129. Hennoste, T. 1997a. Kaanon. Kaanan. – Vikerkaar, 12, 60–70.

Hennoste, T. 1997b. Hüpped modernismi poole: Eesti 20. sajandi kirjandusest Euroopa modernismi taustal. 22. loeng. – Vikerkaar, 4–5, 144–154.

Hennoste, T. 2003. Kirjanduse periodiseerimisest. – Eurooplaseks saamine. Kõrvalkäija altkulmupilk. Artikleid ja arvamusi 1986–2003. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 87–107.

Krull, H. 1991. Humanism ja valgustus: Murrang Eesti kirjandusideoloogias eelmisel kümnendil. – Akadeemia, 8, 1676–1683.

Krull, H. 1998. Jüri Üdi, Juhan Viiding ja eesti luule. – Juhan Viiding. Kogutud luuletused. Tallinn: Tuum, 585–615.

Matajc, V. 2010. The Trans-national Literary Canon and Shared Literary History between Supra-National and National Dimensions, Ideologies and Literariness. – Interlitteraria, 15, I, 97–122.

Olesk, S. 2002. Tõdede vankuval müüril. Artikleid ajast ja luulest. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum.

Pruul, K. 2000. Vana sajandi uued luuletajad. – Varjatud ilus haigus. Valik sajandulõpu eesti luuletajaid. Tartu: EK$, 175–207.

Raun, M. 1991. Millised rõivad on pühakul? – Sirp, 12.07, 3.

Reinla, A. 1991. Eesti kirjandus keskkütteahju? – Sirp, 19.07, 3.

Runnel. H. 1970. Avalikud laulud. Tallinn: Perioodika.

Soosaar, E. 1991. Eesti kirjandus ei ole rippumatu. – Sirp, 28.06, 3.

Veidemann, R. 1991. Müristage, poisid, kuid ärge labastuge – Sirp, 26.07, 5.

Veidemann, R. 2003. Mälestus Golfi hoovusest. Artikleid, esseid, pihtimusi 1986–1993. Tallinn: Perioodika.

Velsker, M. 1999. Mis on kuuekümnendad eesti kirjanduses? – Looming, 8, 1210–1216.

Veskimägi, K.-O. 1996. Nõukogude unelaadne elu. Tsensuur Eesti NSV-s ja tema peremehed. Tallinn.

Published
2013-06-17
Section
Articles