<i>Täitsa lambist</i>: Evidence of ongoing case grammaticalisation from teenagers’ and adults’ spoken language

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.2.12

Keywords:

case, elative, allative, grammaticalisation, spoken corpora, youth language, kääne, elatiiv, allatiiv, grammatikaliseerumine, suuline keel, noorte keel

Abstract

Eleven out of fourteen Estonian nominal cases are generally regarded as semantic cases, rather than grammatical, but some are more grammaticalised (i.e. less semantic) than others. These can be said to be (semi-)grammatical cases, carrying both semantic and syntactic functions. This study focusses on elative and allative case, which stand out among semantic cases in terms of multifunctionality and a higher degree of grammaticalisation. We investigate whether we can find evidence that the grammaticalisation of these cases is ongoing through an apparent time study. While previous approaches have used written data to investigate diachronic change in cases, the present study uses spontaneous spoken data by teenagers and adults to study the nature of grammatical change. This is the first study to diachronically investigate case characteristics related to multifunctionality and grammaticalisation through a quantitative distributional approach.

Kokkuvõte. Mari Aigro, Virve-Anneli Vihman. Täitsa lambist: elatiivi ja allatiivi grammatiseerumise tõendeid noorte ja täiskasvanute suulises keeles. Neljateistkümnest eesti keele käändest peetakse ühtteist semantilisteks kääneteks, kuid mõned neist paistavad olevat teistest enam grammatiseerunud. Neid võiks ka pidada (pool)grammatilisteks, kuna nad markeerivad muuhulgas verbide argumente. Käesolev uuring keskendub elatiivile ja allatiivile, mis on varasemates uuringutes esile tõusnud multifunktsionaalsuse ja grammatiseerumise poolest. Uuringus võrreldakse elatiivi ja allatiivi distributsiooni spontaanses täiskasvanute ja teismeliste suulises keeles, et uurida pseudodiakroonilisel meetodil, kas nende käänete grammatiseerumine on eesti keeles aktiivne või on tegu funktsionaalselt passiivsete kategooriatega. See on esimene uuring, mis kvantifitseerib käänete multifunktsionaalsusega seotud distributiivsed omadused, et hinnata käändeid hõlmavate grammatiliste muutuste intensiivsust.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-11-10

How to Cite

Aigro, M., & Vihman, V.-A. (2023). <i>Täitsa lambist</i>: Evidence of ongoing case grammaticalisation from teenagers’ and adults’ spoken language. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 14(2), 297–320. https://doi.org/10.12697/jeful.2023.14.2.12