Syntactic properties and information structure of constructions with plural-marked adjectives in Beserman

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.08

Keywords:

Beserman, Udmurt, plural, adjectives, information structure, agreement, beserman, udmurdi keel, mitmus, omadussõnad, infostruktuur, ühildumine

Abstract

The present article investigates Beserman constructions which contain adjectives inflected for number and nouns that they modify semantically. Prototypically adjectives do not show agreement in number with the head noun. Under certain circumstances, however, they may be marked for number by a nominal plural suffix -(j)os and a 3Sg possessive marker, or by a predicative adjectival suffix -(j)eś. Elicitation and corpus data show that constructions with the suffix -(j)os and a 3Sg possessive marker are used in contrastive contexts. As for -(j)eś-marked adjectives, we claim that two types of construction should be distinguished. Postposed -(j)eś-marked adjectives, according to syntactic tests, retain their original predicative properties. Preposed -(j)eś-marked adjectives share important properties with “prototypical” attributes in Beserman, and may be used under various information structure conditions, thus drifting towards holding the status of pure agreement constructions.

Kokkuvõte. Maria Usacheva, Maria Brykina: Besermani mitmuslike omadussõnadega konstruktsioonide süntaktilised omadused ja infostruktuur. Käesolev artikkel uurib Besermani keele konstruktsioone, mis hõlmavad arvus käänatud omadussõnu ja neid täiendavaid nimisõnu. Prototüüpselt omadussõnad ei ühildu arvus nominaalse põhisõnaga. Teatud tingimustel võivad nad siiski arvu väljendada nominaalse mitmuse sufiksi -(j)os ja kolmanda isiku ainsuse possessiivsufiksiga või predikatiivse adjektiivsufiksiga -(j)eś. Me usume, et sufiksiga -(j)os ja kolmanda isiku ainsuse possessiiv- suffiksiga konstruktsioonid on atributiivse nominalisatsiooni näited. Korpuse andmed ja küsitlus näitavad, et neid kasutatakse kontrasti väljendamiseks. Mis puudutab -(j)eś-markeriga omadussõnu, siis väidame, et eristada tuleks kahte tüüpi konstruktsioone. Järelasendis -(j)eś-markeriga omadussõnad säilitavad süntaktiliste testide kohaselt oma esialgsed predikatiivsed omadused. Eesasendis -(j)eś-markeriga omadussõnad jagavad olulisi omadusi “prototüüpsete” Besermani atribuutidega ja neid võib kasutada erinevates infostruktuuri tingimustes, mis lähendab neid ühildumiskonstruktsioonidele.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Usacheva, M., & Brykina, M. (2024). Syntactic properties and information structure of constructions with plural-marked adjectives in Beserman. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 15(1), 255–296. https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.08