Case compounding in Beserman Udmurt

Authors

  • Timofey Arkhangelskiy Universität Hamburg
  • Maria Usacheva Institute of Linguistics, Russian Academy of Sciences / Pushkin State Russian Language Institute

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.05

Keywords:

Udmurt, Beserman, case compounding, information structure

Abstract

The topic of this paper is case compounding, i.e. attachment of multiple case markers to a noun stem, in Beserman Udmurt, which we also briefly compare to Literary Udmurt. Almost all types of case compounding as described by Noonan (2008) are attested in the language, however derivational compounding and compounding due to suspended affixation only play a marginal role. We use referential communication experiments and corpus data to analyze the constraints on this phenomenon. We also argue that possessive marking, which is often said to be obligatory in compounding (e.g. Alatyrev 1983: 586, Winkler 2001: 43), is in fact triggered by informational-structural factors that are associated with compounding, rather than by compounding itself. The paper is based primarily on the data that we collected in the field in 2003–2017.

Аннотация. Тимофей Архангельский и Мария Усачева: Множественное падежное маркирование в бесермянском диалекте удмуртского. Объектом нашего исследования является множественное падежное маркирование, т. е. наличие нескольких падежных показателей внутри одной словоформы, в бесермянском диалекте удмуртского, который мы также кратко сравниваем с литературным удмуртским. В этом идиоме засвидетельствованы почти все типы множественного маркирования согласно типологии Нунана (Noonan 2008), хотя деривационный тип и отложенная аффиксация явно маргинальны. Для изучения ограничений на это явление мы используем эксперименты на референциальную коммуникацию и корпусные данные. Мы также демонстрируем, что посессивное маркирование, которое часто считается обязательным в такой ситуации (см., напр., Алатырев 1983: 586, Winkler 2001: 43), на самом деле появляется благодаря тем же информационно-структурным факторам, что и множественное маркирование, а не вызывается непосредственно последним. Статья в основном основана на данных, собранных авторами в поле в 2003–2017 гг.

Ключевые слова: удмуртский язык, бесермянский диалект, множественное падежное маркирование, информационная структура

Kokkuvõte. Timofey Arkhangelskiy ja Maria Usacheva: Käänete liitmine Bessermani udmurdi keeles. Artiklis uuritakse käänete liitmist, s.t noomenitüvele mitme käändelõpu lisamist Bessermani udmurdi keeles, võrreldes seda ka udmurdi kirjakeelega. Pea kõik käänete liitmise tüübid on Noonani (2008) kirjelduste järgi keeles kasutusel, kuigi tuletuslikul ja katkestatud lisamisega liitmisel on väike osatähtsus. Kasutame viitelise suhtluse eksperimente ja korpusandmestikku, et selle nähtuse piire analüüsida. Samuti väidame, et possessiivne märkimine, mida peetakse liitmisel sageli kohustuslikuks (nt Alatyrev 1983: 586, Winkler 2001: 43), ei tulene niivõrd mitte liitmisest endast, vaid informatsioonilis-struktuurilistest faktoritest, mis on liitmisega seotud. Artikkel põhineb peamiselt andmetel, mille oleme teema kohta kogunud aastatel 2003–2017.

Märksõnad: udmurdi keel, Bessermani udmurdi keel, käänete liitmine, informatsiooniline struktuur

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Arkhangelskiy, T., & Usacheva, M. (2018). Case compounding in Beserman Udmurt. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 9(1), 111–138. https://doi.org/10.12697/jeful.2018.9.1.05