Syntax of the numeral phrase in Soikkola Ingrian

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.06

Keywords:

Ingrian, syntax, numeral phrase, agreement, case marking, language contact, isuri keel, süntaks, numeraalfraas, ühildumine, käändemärgistus, keelekontakt

Abstract

This article describes the numeral phrase in Soikkola Ingrian. It focuses on the external syntax of the numeral phrase (first of all, case marking of its components) and on the number agreement between the numeral phrase in the subject position and the predicate. The sources of data are (a) a collection of spontaneous speech samples recorded in 2006–2013, (b) samples of spontaneous speech published by previous researchers, (c) elicited material recorded in 2006–2023. Though the numeral phrase in Soikkola Ingrian preserves most of the common Finnic traits, it has some less com- mon features, e.g. agreement in all numeral phrases with a numeral ending in ‘one’ or expressing approximate quantity through a reversed word order. Most likely these features arose due to the contact influence of Russian.

Kokkuvõte. Fedor Rozhanskiy: Numeraalfraasi süntaks isuri keele Soikkola murdes. See artikkel kirjeldab numeraalfraasi isuri keele Soikkola murdes. Artikli keskmes on numeraalfraasi välissüntaks (eeskätt selle komponentide käändemärgistus) ja arvu ühildumine numeraalfraasi ning predikaadi vahel. Andmeallikad on (a) 2006.–2013. aastal salvestatud spontaanse kõneüksuste kogu, (b) varasemate uurijate avaldatud spontaanse kõne näited, (c) 2006.–2023. aastal salvestatud küsitletud materjal. Kuigi numeraalfraas Soikkola murdes säilitab enamiku tavalistest läänemeresoome keele tunnustest, on sellel mõningaid vähemlevinud omadusi, näiteks ühildumine kõigis numeraalfraasides numbriga ’üks’ lõppeva numeraali või ligikaudse koguse väljendamise kaudu pööratud sõnajärjega. Need omadused on tekkinud tõenäoliselt vene keele kontakti tulemusena.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Rozhanskiy, F. (2024). Syntax of the numeral phrase in Soikkola Ingrian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 15(1), 187–220. https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.06

Most read articles by the same author(s)