Syntax of the Uralic languages: principal features and challenges. Introduction to the special issue of ESUKA – JEFUL

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.01

Keywords:

Uralic languages, syntax, differential object marking, object agreement, impersonal constructions, minor parts of speech, subordination, possessive constructions, Uurali keeled, süntaks, diferentseeritud objekti markeerimine, objekti ühildumine, impersonaalsed konstruktsioonid, abisõnade süntaks, alistusseos, omastavad konstruktsioonid

Abstract

This introductory paper presents the context and current challenges of Uralic syntactic studies. The brief summary of seven selected papers from the SOUL-4 conference published in the present issue is followed by an overview of six topics from the domain of Uralic syntax, namely: differential object marking; object agreement; impersonal constructions; the syntax of minor parts of speech; subordination and nonfinite predication; and possessive constructions. The aim of this overview is to show how intricate and, in some ways, how unfamiliar Uralic syntax looks from the Standard Average European perspective and how many issues still await further study.

Kokkuvõte. Maria Ovsjannikova, Fedor Rozhanskiy: Uraali keelte süntaks: põhiomadused ja väljakutsed. Sissejuhatus. See sissejuhatav artikkel tutvustab Uurali süntaktiliste uuringute konteksti ja praeguseid väljakutseid. Esmalt tehakse lühikokkuvõte seitsmest SOUL-4 konverentsil ette kantud käesolevasse numbrisse valitud artiklist, millele järgneb ülevaade kuuest Uurali süntaksi valdkonna teemast, nimelt: diferentseeritud objekti markeerimine, objekti ühildumine, impersonaalsed konstruktsioonid, abisõnade süntaks, alistusseos ja mittefiniitne predikatsioon ning omastavate konstruktsioonide süntaks. Käesoleva ülevaate eesmärk on näidata, kui keeruline ja mitmes mõttes võõras on Uurali süntaks Euroopa keskmise standardi perspektiivist ning kui palju küsimusi ootab veel edasist uurimist.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-06-27

How to Cite

Ovsjannikova, M., & Rozhanskiy, F. (2024). Syntax of the Uralic languages: principal features and challenges. Introduction to the special issue of ESUKA – JEFUL. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 15(1), 5–53. https://doi.org/10.12697/jeful.2024.15.1.01

Most read articles by the same author(s)