Arvutipõhine keeleõpe ja eesti keele e-kursused algajatele

  • Maarika Teral
  • Sirje Rammo

Abstract

Artikli ajendiks said 2010. aastal Tartu Ülikoolis alanud eesti keele e-õpe algajatele ning e-kursuste loomise ja läbiviimise käigus esile kerkinud probleemid. Artiklis analüüsitakse arvutipõhist keeleõpet laiemalt, pöörates tähelepanu sellise õppevormi positiivsetele ja negatiivsetele külgedele; peatutakse ka eesti keele erijoontel, mis valmistasid nii õpetamis- kui õpiraskusi. Et välja selgitada, milline on õppijate suhtumine käimasolevatesse kursustesse ning milliste eesti keele osaoskuste õppimine arvuti abil tundub neile kõige otstarbekam, viisime läbi küsitluse, millele vastas 14 kursuslast

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics (links, shares etc)

Metrics Loading ...
Published
2012-12-31
How to Cite
Teral, M., & Rammo, S. (2012). Arvutipõhine keeleõpe ja eesti keele e-kursused algajatele. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 3(2), 183-200. https://doi.org/10.12697/jeful.2012.3.2.08