Livonian – the most endangered language in Europe?

Authors

  • Christopher Moseley School of Slavonic and East European Studies, University College London

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.04

Keywords:

Livonian, Manx Gaelic, endangered languages, language revival, orthographic norms

Abstract

Drawing on my experience as General Editor of the UNESCO Atlas of the World’s Languages in Danger, as well as my own research interest in the Livonian language, the situation of Livonian is here compared with that of some other threatened languages of Europe, most notably Manx Gaelic, spoken on the Isle of Man in the British Isles, which presents some interesting parallels with the situation of Livonian.

Kokkuvõte. Christopher Moseley: Liivi – Euroopa ohustatuim keel? Artiklis võrdleb autor oma kogemuse põhjal UNESCO maailma ohus olevate keelte atlase peatoimetajana liivi keele seisundit mitmete teiste Euroopas ohustatud keelte omaga. Võrdlus peamiselt Mani saare gaeli keelega (Manx) toob esile huvitavaid paralleele liivi keele olukorraga.

Märksõnad: liivi keel, Mani gaeli keel (Manx), ohustatud keeled, keele revitalisatsioon, ortograafilised normid

Kubbõvõttõks. Christopher Moseley: Līvõ kēļ – Eirōp amā ädātõd kēļ? Sīes kēras autor ītlõb līvõ kīel pīlõkst mitsmõd munt ädātõd kīeldkõks Eirōpõs. Sǟdlimi gǟl kīeldkõks, mis rõkāndõb Man kǭla pǟl, nägțõb interesantidi paralelidi līvõ kīel vȯlmizõks.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Moseley, C. (2014). Livonian – the most endangered language in Europe?. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 61–75. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.04