Revitalizing a community language: Livonian and other community languages

Authors

  • Christopher Moseley School of Slavonic and East European Studies, University College London

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.1.11

Keywords:

Livonian, revitalisation, Cornish, community, teaching, learning

Abstract

The present paper compares efforts to revive the spoken use of two European languages which have fallen into disuse: Cornish, spoken in the southwest of England, and Livonian in Latvia. Different approaches have been taken in encouraging heritage learners to use the languages again, but there are points in common, and each has something to learn from the other. The work of the Cornish Language Partnership in organizing and encouraging Cornish learners is compared with the courses run by the branch of the Livonian Association in Kolka, Kurzeme.

Kokkuvõte. Christopher Moseley: Kogukonna keele revitaliseerimine: liivi ja teised keelekogukonnad. Käesolev artikkel võrdleb jõupingutusi velmata keele suulist kasutust kahe Euroopa keele puhul, mida ei ole enam igapäevaselt kasutatud: need on korni keel Edela-Inglismaal ja liivi keel Lätis. Erinevaid lähenemisi on rakendatud, et julgustada pärimuskeele õppijaid kasutama jälle neid keeli, kuid on ka ühisjooni ning ikka on midagi õppida ka üksteiselt. Korni Keele Ühingu tööd keeleõppe korraldamisel ja õppijate motiveerimisel on võrreldud kursustega, mida on läbi viinud Liivi Liidu Kolka osakond Kuramaal.

Märksõnad: Liivi keel, taaselustamine, korni keel, kogukond, õpetamine, õppimine

Kubbõvõttõks. Christopher Moseley: Kubgõn kīel ūdpǟl jelstõmi: liivõ ja munt kīelkubgõnd. Kēra ītlõb kīel sūliz kȭlbatimiz jelātimiz vingõrtõkši kǭd Eirōp kīel pǟl, mis jemīņ äb ūotõ jegā pǟva kȭlbatõd: ne ātõ korn kēļ lǟnd Englišmǭl ja līvõ kēļ Lețmǭl. Vaitiži ležgõldõkši um kȭlbatõd jūlgastõmõks pierāndkīeld oppijid ūdpǟl kȭlbatõm nēḑi kēļi, agā um ka ītiži nǟdõkši ja īdõkabāl um mis oppõ īdtuoiz kädst. Korn Kīel Īt tīedõ kīeloppimiz sǟdlõmiz ja oppijid motivīerimiz jūs um ītõltõd kursõdõks, mis um lebbõ vīnd Līvõd Īt Kūolka jag Kurmǭl.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-09-14

How to Cite

Moseley, C. (2016). Revitalizing a community language: Livonian and other community languages. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(1), 249–255. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.1.11