Loanword strata in Livonian

Authors

  • Eberhard Winkler Finnisch-Ugrisches Seminar, Universität Göttingen

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.11

Keywords:

Livonian, loanword strata, semantic fields of Latvian loanwords

Abstract

The article deals with loanword strata in Livonian. The first part of the article compares loanword strata in Courland Livonian to those of Salaca Livonian with regard to source language (Middle Low German, Latvian, High German, and Russian) and parts of speech. The second part of the article examines semantic fields in Salaca Livonian in which the influence of Latvian is particularly strong or weak. Finally, historical conclusions are drawn based on the data presented.

Kokkuvõte. Eberhard Winkler: Liivi keele laensõnakihid. Artikkel käsitleb liivi keele laensõnakihte. Esimeses osas võrreldakse Kuramaa ja Salatsi liivi keele laensõnakihte, pidades silmas laenuandjat keelt (keskalamsaksa, läti, ülemsaksa ja vene), seejärel analüüsitakse laensõnu sõnaliigiti. Teises osas vaadeldakse salatsiliivi sõnavara semantilisi välju, milles läti keele mõju avaldub eriti tugevalt või piiratult. Lõpuks esitatakse keeleajaloolisi järeldusi.

Märksõnad: liivi keele, laensõnakihid, läti laensõnade semantilised väljad

Kubbõvõttõks. Eberhard Winkler: Līvõ kīel līensõnād kȭrdad. Kēra tuņšlõb līensõnād kȭrdidi. Ežmis jagsõ ītlõb Kurāmǭ līvõ kīel ja Salāts līvõ kīel līensõnād kȭrdidi līenāndajiz kīel pierrõ (sidāmizalāmsaksā, lețkīel, iļīzsaksā, krīevõ kēļ) ja sīetagān līensõnād sõnāvīțiņ. Tuois jagsõ vaņţlõb Salāts līvõ kīel sõnāvīļa semantiliži nūrmidi, kus lețkīel mȯj um vȯnd īžkiz kangti agā suorndõd. Lopāndõksõks tīeb pierāldõkši iļ kīelistōrij.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-07-01

How to Cite

Winkler, E. (2014). Loanword strata in Livonian. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(1), 215–227. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.1.11