A study of loan colour terms in the Komi languages

Authors

  • Elena Ryabina University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.05

Keywords:

loanword, basic colour term, psychological salience, Komi, Komi- Permyak

Abstract

[NOTE. This abstract contains diacritics that may not display correctly.]

This article deals with a comparative study of loaned colour vocabulary in the closely related Komi-Zyrian and Komi-Permyak languages. Data were originally collected by using the field method suggested for establishing basic colour terms by Davies and Corbett (1994, 1995). Sixty-five coloured tiles were used as stimuli. The study explored and compared the psychological salience of recent Russian loan colour terms. It was found that loan colour words occurred more in the Komi-Permyak data. The most salient adopted colour term in the Komi-Permyak language is zeĺone̮j ‘green’. In the next stage of basic colour system evolution in Komi-Zyrian and Komi-Permyak, the loan colour terms korič́ńeve̮j ‘brown’, fioĺetove̮j ‘purple’ and oranževe̮j ‘orange’ may appear. At the present stage of colour category development, the Russian basic terms rozovyj ‘pink’ and goluboj ‘light-blue’ are not salient in either language.

Elena Ryabina: Laenvärvinimedest komi keeltes. Artiklis võrreldakse vene laenvärvinimesid omavahel lähedalt suguluses olevas sürjakomi ja permikomi keeles. Andmed on kogutud Daviese ja Corbett’ (1995) välimeetodiga. Uurimuses on kasutatud 65 standardset Color-aid Corporationi värvitahvlit. Uurimuse eesmärk on laenvärvinimede psühholoogilise esilduvuse väljaarvutamine ja võrdlemine. Tulemused näitavad, et permikomi andmestik sisaldab rohkem laenvärvinimesid. Kognitiivse esiletuleku indeksi järgi on neist psühholoogiliselt esilduvaim zeĺone̮j ‘roheline’. Põhivärvinimede süsteemi arenedes võivad komi keeltes eeldatavasti leksikaliseeruda korič́ńeve̮j ‘pruun’, fioĺetove̮j ‘lilla’ ja oranževe̮j ‘oranž’, sest need on mõlemas komi keeles kodunenud. Laenvärvinimed rozovyj ‘roosa’ ja goluboj ‘helesinine’ ei ole praegusel põhivärvinimede arenguetapil psühholoogiliselt esiletulevad kummaski komi keeles.

Märksõnad: laensõna, põhivärvinimi, psühholoogiline esilduvus, sürjakomi keel, permikomi keel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-11

How to Cite

Ryabina, E. (2014). A study of loan colour terms in the Komi languages. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(2), 91–116. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.2.05