Ethnolinguistic vitality, attitudes and normative pressure as predicors of motivation in learning and speaking Hungarian as second language in Slovenia

Authors

  • Enikő Marton Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of Social Science, University of Helsinki
  • Nicholas Joyce Department of Communication, University of Maryland
  • László Vincze Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism, Swedish School of Social Science, University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.03

Keywords:

ethnolinguistic vitality, second language learning, motivation, willingness to communicate, minority language, Hungarian in Slovenia

Abstract

The present study examines the motivational context of learning and speaking Hungarian as a second language among the Slovenian-speaking youth in the Dolinsko/ Lendvavidék region of Slovenia. Survey data (N = 119) was collected among secondary school students in 2012 and analysed with path analysis. The results provided considerable support for the proposed model. Findings and implications are discussed, and suggestions for future research are made.

Kokkuvõte. Enikő Marton, Nicholas Joyce ja László Vincze: Etnolingvistiline vitaalsus, suhtumised ja normatiivne surve motivatsiooni argumenttunnustena ungari keele kui teise keele õppimisel ja rääkimisel Sloveenias. Artiklis uuritakse motivatsiooni õppida ja rääkida ungari keelt teise keelena sloveeni keelt kõnelevate noorte hulgas Dolinsko/Lendvavidéki piirkonnas Sloveenias. Küsitlusandmed koguti 119 keskkooliõpilaselt 2012. aastal ning neid analüüsiti teeanalüüsi abil. Tulemused toetasid autorite esitatud mudelit. Artiklis käsitletakse tulemusi ja järeldusi ning antakse soovitusi edasiseks uurimistööks.

Märksõnad: etnolingvistiline vitaalsus, teise keele õppimine, motivatsioon, suhtlustahe, vähemuskeel, ungari keel Sloveenias

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-31

How to Cite

Marton, E., Joyce, N., & Vincze, L. (2014). Ethnolinguistic vitality, attitudes and normative pressure as predicors of motivation in learning and speaking Hungarian as second language in Slovenia. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 5(3), 57–70. https://doi.org/10.12697/jeful.2014.5.3.03