Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile “Kõneuurimise suundi”

  • Heete Sahkai
  • Meelis Mihkla
  • Hille Pajupuu

Abstract

Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile “Kõneuurimise suundi”.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics (links, shares etc)

Metrics Loading ...
Published
2015-12-31
How to Cite
Sahkai, H., Mihkla, M., & Pajupuu, H. (2015). Saatesõna ESUKA – JEFUL erinumbrile “Kõneuurimise suundi”. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 7-8. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.00b

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>