Sõnajärg, infostruktuur ja objekti kääne eesti keeles

Authors

  • David Ogren Eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Tartu Ülikool, Ülikooli 18, 50090 Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.08

Keywords:

objekti kääne, da-infinitiiv, infostruktuur, sõnajärg, varieerumine, analoogia

Abstract

Objekti kääne eesti keeles oleneb eelkõige tegevuse ja objekti piiritle- (ma)tusest, kuid da-infinitiiviga konstruktsioonides leidub palju varieerumist objekti käändes, mida ei ole võimalik seletada piiritletuse mõiste abil. Suur osa sellest varieerumisest on seotud sõnajärjega: da-infinitiivile järgnev objekti on pigem totaalne, infinitiivile eelnev objekt on pigem partsiaalne. Artiklis vaadeldakse seoseid sõnajärje ja objekti käände vahel neljas sagedases da-infinitiiviga konstruktsioonis. Kuna eesti keele sõnajärg sõltub suuresti infostruktuurist, uuritakse, kas ja kuivõrd on sõnajärjega seotud varieerumine seletatav infostruktuuriliste parameetrite abil. Jõutakse järeldusele, et objekti käände varieerumist ei mõjuta mitte infostruktuur, vaid sõnajärg ise. Artikli lõpuosas arutletakse selle üle, miks võiks sõnajärg üldse mõjutada objekti käänet ning miks selle mõju piirdub infiniitsete konstruktsioonidega.

Abstract. David Ogren: Word order, information structure and object case in Estonian. While object case in Estonian depends primarily on the boundedness of the action and the object nominal, numerous constructions with da-infinitive verb forms exhibit object case variation that cannot be explained by the boundedness criterion. A considerable amount of this variation is related to word order: VO word order in the da-infinitive phrase favors the use of the total object, OV word order favors the partial object. The article examines the relationship between word order and object case in four common da-infinitive constructions. As word order in Estonian is heavily dependent on information structure, the article also investigates whether the relationship between word order and object case can be explained by information-structural features, and finds that the relevant parameter is in fact not information structure, but rather word order itself. The article closes with a discussion of the possible explanations for the relationship between word order and object case and for why this relationship is found only in non-finite constructions.

Keywords: object case, da-infinitive, information structure, word order, variation, analogy

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Ogren, D. (2015). Sõnajärg, infostruktuur ja objekti kääne eesti keeles. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 6(3), 197–213. https://doi.org/10.12697/jeful.2015.6.3.08