Livonian in recent years

Authors

  • Valts Ernštreits Līvõ Kultūr sidām; University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.1.12

Keywords:

Livonian, language policy, language planning, sociolinguistics, language resources, teaching, grammar, corpora

Abstract

This article discusses developments affecting Livonian during the last decade. It describes actions to promote Livonian during this period, for example, the International Year of Livonian Language and Culture and also discusses the status of Livonian in Latvia, the social setting for its use, and the ways in which it is used in everyday life. This article offers insight into the difficulties associated with Livonian language acquisition and language development as well as a description of Livonian language pedagogical materials and other resources, which have been recently developed or are in the process of being developed. Likewise, methods and opportunities for further developing Livonian and improving its current situation are examined in the context of potential solutions as well as already existing initiatives.

Kokkuvõte. Valts Ernštreits: Liivi keel uusimal ajal. Artiklis on vaadeldud liivi keele arengut viimase aastakümne jooksul. Sellesse on koondatud andmeid sel ajal aset leidnud liivi keele populariseerimisega seotud ürituste, näiteks rahvusvahelise liivi keele ja kultuuri aasta kohta, samuti teavet liivi keele staatusest Lätis, keelekeskkonnast ja argipäevasest kasutusest. Artikkel heidab pilgu liivi keele omandamise ja keelekorraldusega seotud probleemidele ning viimasel ajal valminud või praegu loodavatele õppevahenditele ja liivi keele ressurssidele. Samuti on artiklis nii potentsiaalsete lahenduste kui ka olemasolevate algatuste kontekstis vaadeldud viise ja võimalusi edasiseks liivi keele arendamiseks ja keele olukorra parandamiseks.

Märksõnad: liivi keel, keelepoliitika, keelekorraldus, keelekorpus, sotsiolingvistika, keeleressursid, grammatika, keele õpetamine

Kubbõvõttõks. Valts Ernštreits: Līvõ kēļ amāūžimõl āigal. Kēra vaņțlõb līvõ kīel kazāndimizt perīz āigastkim āigal. Sīezõ ātõ kubbõ võttõd tīetõd līvõ kīel tundtõbõks tīemizõks sidtõd jeddõvõtāmiztõst, nägțõbõks iļ rovdvailiz līvõ kīel ja kultūr āigast, nei īž tieutõ iļ līvõ kīel statūs Lețmǭl, kīel immõrkouțšt ja jegāpäuvizõst kȭlbatimizõst. Kēra ētab pilk līvõ kīel ummistõmiz ja kīel kõrdõlpanmiz problēmõd pǟl, perīz āigal vaļmõks sǭdõd agā paldīn lūodõbõd optõbvaindõkst ja līvõ kīel resursõd pǟl. Neiīž ātõ võibizt arāndõkst ja paldīņizt tikkimizt kontekstõs vaņțõltõd līvõ kīel kazāntimiz ja vȯlmiz parāntimiz vītõd ja võimizt.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-09-14

How to Cite

Ernštreits, V. (2016). Livonian in recent years. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(1), 257–274. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.1.12

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>