The manifestations of Livonian intangible cultural heritage across the Latvian and Estonian border: framing early field notes from research sites

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.09

Keywords:

cultural landscape, linguistic landscape, place identity, intangible cultural heritage, Livonian, vaimne kultuuripärand, kultuurimaastik, keelemaastik, kohaidentiteet, liivi keel

Abstract

Today the Livonian core area includes 14 coastal villages on the northern Courland peninsula in the northwest of Latvia. Yet, the manifestations of Livonian intangible heritage can be observed in several cultural landscapes as Livonians once inhabited territories along the Gulf of Rīga, extending into modern Estonian lands and the lower course of the Gauja and Daugava Rivers. Despite the indigenous origin of Livonian culture, these manifestations are often marginalised and not immediately visible.

This paper seeks to describe the first comparative findings from the international research project “Re-voicing cultural landscapes: narratives, perspectives, and performances of marginalised intangible cultural heritage”, which brings together researchers from four European universities, incl. the University of Latvia and the University of Tartu.

Kokkuvõte. Lolita Ozoliņa, Valts Ernštreits, Kadri Koreinik, Ieva Vītola: Liivi vaimse kultuuripärandi manifestatsioonid Lätis ja üle piiri Eestis: raamistamas märkmeid välitöödelt. Nüüdsel ajal tuntakse liivi alana Kuramaa 14 rannaküla Loode-Lätis. Ometi leidub liivi vaimse kultuuripärandi märke nii mõnelgi pool mujal – neil kultuurimaastikel, kus piki Liivi lahe vasak ja paremkallast kulges liivlaste asustus, mis ulatus koguni Koiva ja Väina jõe alamjooksule ja üle riigipiiri Eestissegi. Vaatamata liivi kultuuri põlistele juurtele on need märgid aga marginaalseks kahandatud ja sestap silmale peidetud. Artikkel võtab kirjeldada ja võrrelda esmaseid andmeid rahvusvahelisest uurimisprojektist “Kultuurimaastike hääle taasleidmine: marginaliseeritud vaimse kultuuripärandi narratiivid, väljavaated ja toimimine”, mis toob kokku teadlasi neljast Euroopa ülikoolist, sh Läti ja Tartu ülikoolist.

Kubbõvõttõks. Lolita Ozoliņa, Valts Ernštreits, Kadri Koreinik, Ieva Vītola: Līvõd vaimliz kultūr pierāndõks manifestātsijd Lețmōl ja iļ rubīž Ēstimōl: tǟdõlpanmizt nurmtīestõ. Paldīņiz āigal amā jemīņ neku līvõd jeltõbkūož ātõ tundtõb 14 Kurmō rāndakillõ – Līvõd rānda. Sīegid līvõd vaimliz kultūr pierāndõks um liedtõb ka mūsõ – nēši kultūrmōnistis, kus mȯlmõd pūol Piškīzt mīerda vaņši aigši jelīztõ līvlizt, ja mis ulātizt Koiva ja Vēna jougūd sōņ ja iļ rubīž ka Ēstimōlõ. Vaņtlõmõt līvõ kultūr muinizt jūrd pǟl, se pierāndõks ni um sōnd jo pientizõks ja sīestõ ka siļmšti urgtõd. Kēra nīžõb ja ītlõb ežmiži tuņšlimiztieutidi rovvõdvailizõs tuņšlimizprojekts “Kultūrmōnistõd īel ūd pǟl lieudimi: margināliz vaimliz kultūr pierāndõks naratīvõd, tulbizt võimizt ja pīlimi”, mis tūob īdõkubbõ tuņšlijiži nēļast Eirōp iļīzskūolst, nänt siegās ka Tartu ja Lețmō Iļīzskūolst.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-09-05

How to Cite

Ozoliņa, L., Ernštreits, V. ., Koreinik, K. ., & Vītola, I. . (2022). The manifestations of Livonian intangible cultural heritage across the Latvian and Estonian border: framing early field notes from research sites. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 13(1), 233–256. https://doi.org/10.12697/jeful.2022.13.1.09

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>