Prantsuse modaalverbi <i>devoir</i> temporaalse kasutuse tõlkimisest eesti keelde

Authors

  • Marri Amon Maailma keelte ja kultuuride kolledž, Tartu Ülikool

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.01

Keywords:

modaalverb devoir, postmodaalne, temporaalne kasutus, tõlge, eesti keel, prantsuse keel

Abstract

Kokkuvõte. Artiklis vaadeldakse prantsuse keeles grammatiseerunud konstruktsiooni (modaalverb devoir imparfait ajavormis + põhiverbi infinitiiv, enamasti koos ajamäärusega) tõlkimise võimalusi eesti keelde, kus võrreldav modaalverbi kasutav konstruktsioon puudub, ehkki vastaval modaalverbil pidama on mõned postmodaalsed kasutused. Analüüsimiseks on valitud Eesti-Prantsuse Leksikograafiaühingu paralleelkorpusest näiteid ilukirjanduslike ja mitteilukirjanduslike tekstide tõlgetest prantsuse keelest eesti keelde. Prantsuse keeles on seda konstruktsiooni nimetatud “ajaloolase” mineviku aleetiliseks tulevikuks (Kronning 1996): seda kirjeldatakse kui fataalset või paratamatut tulevikku, millele viidatakse mingil hetkel mineviku jutustuses hiljem saadud teadmise valguses. Analüüsile tuginedes võib nentida, et tõlge pelgalt indikatiivi verbivormi abil on küll aktsepteeritav (kuivõrd ajamäärus kui tõlgendamise keskne element tõlkimisel üldiselt probleeme ei valmista), kuid leidub ka muid vahendeid, millega paremini edasi anda algse konstruktsiooni fataalset iseloomu. Mõnikord õnnestub tõlkijatel pakkuda välja alternatiivseid lahendusi.

Abstract. Marri Amon: About translating temporal uses of the French modal verb devoir into Estonian. This paper aims to explore the possibilities of translating a grammaticalised construction (devoir in imparfait tense + Inf, generally along with a temporal adverb) from French into Estonian where such a construction does not exist, although the corresponding modal verb pidama has also some postmodal uses. In order to address this question, examples of literary and non-literary translations from Estonian-French parallel corpus are analysed. In French, this construction is considered as an alethic future of the “historian’s” past (Kronning 1996), a fatal, inevitable future that emerges in some point of a past story in light of later acquired knowledge. The analysis demonstrates that although a translation by an indicative verb form is acceptable (translating the temporal adverb as the central element that guides the interpretation of the sentence is not problematic), other means are also available to express the fatal character of the original construction, and sometimes translators succeed in proposing an alternative translation.

Keywords: modal verb devoir; postmodal; temporal use; translation; Estonian; French

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-31

How to Cite

Amon, M. (2016). Prantsuse modaalverbi <i>devoir</i> temporaalse kasutuse tõlkimisest eesti keelde. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 7(2), 13–25. https://doi.org/10.12697/jeful.2016.7.2.01