The linguistic landscape of tourism: Multilingual signs in Lithuanian and Polish resorts

Authors

  • Jūratė Ruzaitė Vytautas Magnus University Faculty of Humanities K. Donelaičio g. 52–217 LT-44240 Kaunas

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.11

Keywords:

linguistic landscape, multilingual signs, Lithuanian, Polish, tourism, resorts, border area

Abstract

The present study provides a snapshot of Polish and Lithuanian linguistic landscapes (LLs) in several resort cities situated in the border areas of the two countries. The data consists of 515 digital pictures of multilingual signs collected in the central and thus the most touristic parts of the cities. The main objectives in this research are to identify the authorship of multilingual signs, determine the types of establishments that employ multilingual signage, and analyse which languages coexist in popular tourist destinations. The interpretation of the results is grounded on the interrelation between multilingual signage, tourism as an important economic factor, and official language policies. The findings show that at least some major tendencies in language displays in LL do relate to tourist exchange and tourists’ needs. However, some trends (e.g. absence of Russian in Polish LLs) need to be analysed with regard to symbolic, economic, and ideological values attached to non-titular languages.

Kokkuvõte. Jūratė Ruzaitė: Turismi keelemaastik: mitmekeelsed sildid Leedu ja Poola kuurortides. Artikkel käsitleb Poola ja Leedu piirialal paiknevate kuurortlinnade keelemaastikku. Artikli keeleainestikuks on 515 linnakeskustest ja seega turistidele enim huvi pakkuvatest linnaosadest kogutud mitme keelset silti. Uurimuse põhieesmärk on selgitada välja, kes on avalike siltide autorid ja mis asutused (ettevõtted, institutsioonid) neid kasutavad, ning analüüsida, millised keeled populaarsetes turismisihtkohtades kõrvuti eksisteerivad. Tulemuste tõlgendamisel toetub autor mitmekeelsete avalike siltide, turismi kui olulise majandusteguri ning ametlike keelepoliitikate vahelistele seostele. Tulemused näitavad, et vähemalt mõned suundumused avalike siltide keelevalikutes on seotud turismi ja turistide vajadustega. Seevastu mõnede teiste trendide analüüsimisel (nt vene keele puudumine Poola keelemaastikul) tuleb arvesse võtta muid mitteametlike keeltega seonduvaid sümboolseid, majanduslikke ja ideoloogilisi väärtusi.

Märksõnad: keelemaastik; mitmekeelsed sildid; leedu keel; poola keel; turism; kuurordid; piiriala

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-03-21

How to Cite

Ruzaitė, J. (2017). The linguistic landscape of tourism: Multilingual signs in Lithuanian and Polish resorts. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(1), 197–220. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.11