A learner’s grammar for Estonian: Insights from typological research

Authors

  • Anne Tamm Hungarian Academy of Sciences Research Institute for Linguistics Benczúr utca 33 H-1068 Budapest Department of Netherlandic Studies Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary Faculty of Humanities Institute of German and Netherlandic Studies Reviczky str. 4. Room 203 H-1088 Budapest
  • Piibi-Kai Kivik Indiana University, Bloomington Department of Central Eurasian Studies School of Global and International Studies The Global and International Studies Building 355 North Jordan Avenue IN 47405-1105 Bloomington

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.14

Keywords:

areal-typological linguistics, Estonian as foreign language, morphosyntax, categories, learner grammar

Abstract

This paper discusses the need for a modern Estonian reference grammar for learners and lays the basic groundwork for creating one. The current abundance of materials for teaching Estonian as a foreign language and recent advancements in both areal-typological linguistics and in the study of acquisition of Estonian contribute to conceptualizing a new type of grammar, and further improving the teaching and learning of Estonian. Modern language instruction orients to proficiency as the ability to use language in real life. We contend that this goal, combined with the availability of language technology and increased mobility of people increases the demands on effective teaching of language structure. Research has shown that the main difficulties for learners of Estonian concern morphology and morphosyntax. We suggest that including an areal-typological perspective on categories and concepts in describing and explaining the structure of Estonian may help learners in these areas.

Kokkuvõte. Anne Tamm, Piibi-Kai Kivik: Grammatika eesti keele õppijale: võõrkeeleõpe ja tüpoloogia. Artikkel osutab ühisosale areaal-tüpoloogilise keeleteaduse ja teise keele omandamise uurimise vahel. Eesti keele morfosüntaks ja süntaks, sh evidentsiaalsuse, aspekti ja eituse väljendamine pakub huvi mõlema ala uurijatele. Keeleõppija jaoks pole siin tegu mitte ainult uue vormi, vaid ka uue grammatilise kategooria või moodustussüsteemiga (nt eitus), kus erinevuste teadvustamine, sh metalingvistiline teadlikkus võib aidata vältida vigu ja kiirendada keeleomandamise protsessi. Artikkel väidab, et kaasaegne kommunikatiivne, suhtluspädevusele suunatud keeleõpe ei väldi grammatika õpetamist, vaid teeb seda läbimõeldult ja kontekstis. Et keeletundides kasutataks võimalikult palju aega suhtlemise harjutamiseks, on vaja käepäraseid ja ammendavaid materjale iseseisvaks tööks, sh grammatikaseletusi ja pedagoogilist grammatikat. Pedagoogiline grammatika, mis põhineb lingvistilisel uurimistööl, pakub uusi võimalusi nii õpetajale kui õppijale sihtja lähtekeele kõrvutamiseks ning veaohtlike või keerulisemate keelenähtuste paremaks omandamiseks.

Märksõnad: areaal-tüpoloogiline keeleteadus; eesti keel võõrkeelena; morfosüntaks; kategooriad; õppijagrammatika

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-03-21

How to Cite

Tamm, A., & Kivik, P.-K. (2017). A learner’s grammar for Estonian: Insights from typological research. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(1), 263–281. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.14