Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine

Authors

  • Ilmar Tomusk Keeleinspektsioon Endla 4 10142 Tallinn

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.16

Keywords:

Põhiseadus, riigikeel, asjaajamiskeel, kohalik omavalitsus, haridus, tervishoid, riiklik keelejärelevalve

Abstract

Artiklis vaadeldakse keelekasutust sätestavaid norme Eesti Vabariigi põhiseaduses, et välja selgitada, mil määral tagavad need eesti keele kasutamise kõigis olulisemates eluvaldkondades; kas need on piisavad eesti keele arendamiseks ja kaitsmiseks ning isikute keeleõiguste tagamiseks.

Põhiseaduse keelesätete analüüs näitab, et keelekasutuse põhimõtted on põhiseaduses kirjas piisava selguse ning üksikasjalikkusega, võimaldades täita põhiseaduse preambulis seatud eesmärki tagada eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Eesti keele kasutamine on tagatud põhiseaduslike institutsioonide tegevuses ning enamikus eluvaldkondades. Mõnes valdkonnas (kohalike omavalitsuste asjaajamine, haridus, meditsiin) jätab aga põhiseadusega antud eesti keele kasutamise võimaluste rakendamine soovida.

Neid puudujääke on üritatud korvata riikliku keelejärelevalvega, kuid keelepoliitika heitlikkust, õigusaktides esinevaid puudujääke ja keeleoskuse probleemidest möödavaatamist ei ole võimalik järelevalvemeetmetega parandada. Põhiseadust aluseks võttes tuleks parandada seadusi ja rakendusakte.

Abstract. Ilmar Tomusk: The constitution of the Republic of Estonia on the basic principles of language use, and their application. The article examines the rules of language use provided by the Constitution of the Republic of Estonia. The aim of the article is to find out to what extent the rules of language use ensure the use of the Estonian language in all key areas of life, whether they are sufficient for the development and protection of the Estonian language, and whether they guarantee the linguistic rights of individuals.

The analysis of the language provisions of the Constitution shows that the key principles of language use are worded with sufficient clarity that they meet the objective set in the preamble of the Constitution to guarantee the preservation of the Estonian people, the Estonian language and the Estonian culture through the ages. The use of the Estonian language is guaranteed in constitutional institutions and also in most areas of life.

In some areas (e.g. the administration of local governments, education and health care), however, the implementation of the main constitutional principles of language use on the legislative level is insufficient.

Deficiencies in legislation have been compensated for by state language supervision. But the volatility of language policy, deficiencies in language policy planning and the ignoring of language proficiency problems cannot be compensated for by state language supervision. Language legislation should be aligned with the main constitutional principles of language use.

Keywords: Constitution; official language; language of public administration; local government; education; health care; state language supervision

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2017-03-21

How to Cite

Tomusk, I. (2017). Keelekasutuse aluspõhimõtted Eesti Vabariigi põhiseaduses ja nende rakendamine. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 8(1), 303–321. https://doi.org/10.12697/jeful.2017.8.1.16