Finiitverbide kõrvutikasutus laste ja lastele suunatud kõnes ehk Söö söö söö suu tühjaks

Authors

  • Reili Argus Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut

DOI:

https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.01

Keywords:

seriaalkonstruktsioon, lapsele suunatud kõne, partiklistunud verbivorm, esimese keele omandamine, serial construction, child directed speech, particlised verb form, first language acquisition

Abstract

Artiklis kirjeldatakse lapse ja tema vanema suulise argisuhtluse direktiivsetes lausungites kasutatavaid verbi finiitvormide kõrvutikasutusi ning selgitatakse nende rolli nii eesti suulise direktiivse argisuhtluse kui ka keeleomandamise perspektiivist. Verbi finiitvormi kõrvutikasutused on lapsele suunatud kõnes sagedased ja täiskasvanu kõne iga viies direktiivne lausung sisaldab rohkem kui kaht finiitverbi kõrvuti. Samas ei ole aga verbi kõrvutikasutused sagedased laste kõnes, kust võib leida vaid mõned üksikud näited. Vanema kõne verbi kõrvutikasutuste sageduse poolest vaatlusperioodi vältel ei muutu. Verbi finiitvormi kõrvutikasutused on analüüsis jagatud esmalt kaheks – sama ja eri verbi kõrvuti esinemised; eri verbi kõrvuti kasutused omakorda kolmeks: esimese verbina liikumisverbi sisaldavateks ehk tüüpilisteks seriaalkonstruktsioonideks, esimese verbina partiklilaadset verbivormi sisaldavateks ning sidesõnaga ühendatud verbi kõrvutikasutusteks. Kõige enam kasutasid vanemad seriaalkonstruktsioone ja partiklilaadsete verbivormidega algavaid verbi kõrvuti kasutusi, vähem leidus sama verbi korduseid. Lastele suunatud kõne verbi kõrvuti kasutustel on mõned täiskasva nutele suunatud kõnest erinevad jooned, kõige enam on selliseid erijooni partikli laadsete verbivormidega kõrvutikasutustel. Suhtluses on sellistel ühenditel käsu intensiivistamise roll, selle kõrval ka koostöö algatamise, lapse tegevuse pidurdamise, ergutamise, aga ka tegevuse muutmise roll.

Abstract. Reili Argus: The co-occurrences of verb finite forms used by children and their caregivers. The article describes the co-occurrences of verb finite forms used by children and their caregivers in directive speech acts of spontaneous everyday speech. The role of co-occurrences of verbs have been described from the perspective of Estonian everyday directive communication and from the perspective of first language acquisition. The co-occurrences of finite verbs are frequent in child directed speech and almost every fifth directive utterance consists of co-occurrence of verb finite forms. These kinds of co-occurrences are not characteristic to children’s speech and only a couple of examples can be found from their data. The frequency of verb co-occurrences does not change during the observation period, so, the clear fine-tuning effect of the child directed speech was not observed in the analyzed data. All instances of verb co-occurrences have been divided into two sub-classes – the repetitions of the same lemma and co-occurrences of different lemmas, last sub-class consists of constructions where the first verb denotes movement, that is typical serial constructions; constructions where the first verb was a particlelike verb form; and constructions with conjunctions. The most frequent type of verb co-occurrences in child directed speech were typical serial constructions and constructions where the first constituent was particle-like verb form, repetitions of same lemma were not so frequent. The co-occurrences of verb finite forms used in child directed speech had some features which are not characteristic to adult directed speech, such different features were registered mostly in constructions with particle-like verb forms. In adult-child interaction, verb co-occurrences have mostly been used for intensifying the command, but also for initiating cooperation, stopping, stimulating, and modifying the child’s activities.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-12-31

How to Cite

Argus, R. (2019). Finiitverbide kõrvutikasutus laste ja lastele suunatud kõnes ehk Söö söö söö suu tühjaks. Eesti Ja Soome-Ugri Keeleteaduse Ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, 10(2), 5–24. https://doi.org/10.12697/jeful.2019.10.2.01

Issue

Section

Articles