Võrdleva kirjandusteaduse ja maailmakirjanduse sümbiootilise koosolu väljavaatest / Towards a Symbiotic Coexistence of Comparative Literature and World Literature

Authors

  • Jüri Talvet University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v14i17/18.13207

Keywords:

võrdlev kirjandusteadus, rahvuskirjandus, maailmakirjandus, kaanonid, retseptsioon, Juhan Liiv, comparative literary science, national literature, world literature, canons, reception

Abstract

Teesid: Artiklis on sedastatud, et võrdleval kirjandusteadusel ei ole kunagi tegelikult olnud avaral kirjandusväljal otsustavat ega keskset staatust, ent samal ajal pole ka kirjandustraditsioonide põhjalik eraldi uurimine suutnud täita arvukaid tühikuid kirjandusloome kui laiema kultuurinähtuse mõistmisel, ehkki see mõjutab (sageli nähtamatult) tervete ühiskondade maailmavaadet ja väärtushinnanguid. Arendades edasi mõtteid, mis on esitatud raamatus „Sümbiootiline kultuur“ ning artiklis „Edaphos and Episteme of Comparative Literature“, aga ka Juri Lotmani ideid, on soovitatud kasutada sümbiootilist lähenemist kirjandusele, mis püüaks lepitada äärmuslikke vastandeid ning algatada dialoogi, tugevdades seega võrdleva kirjandusteaduse positsiooni ning ühtlasi maailma kirjanduste uurimise valdkonda.

 

In his article Jüri Talvet postulates that comparative literature has never really enjoyed a pivotal or central status in the broad field of literary studies, yet at the same time specialized studies of separate literary traditions have not been able to fill numerous gaps in the understanding of literary creation as a broader cultural phenomenon influencing (although often invisibly) the world view and axiological attitudes of entire societies and vast communities of people. Developing some ideas presented in his book A Call for Cultural Symbiosis (2005) and in his article “Edaphos and Episteme in Comparative Literature”, (Intelitteraria 2005), as well as the ideas of Juri M. Lotman, Talvet proposes a symbiotic approach aimed at reconciling extreme oppositions and establishing a dialogue that would strengthen the position of the discipline of comparative literature, as well as the field of world literatures.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jüri Talvet, University of Tartu

Jüri Talvet – eesti kirjandusteadlane, luuletaja ja tõlkija, alates 1992. aastast Tartu Ülikooli maailmakirjanduse professor ja maailmakirjanduse õppetooli juhataja ning 1992.–1993. õppeaastal asutatud hispaania filoloogia eriala juhataja. Ta on avaldanud üheksa luulekogu ja esseekogumikud „Hispaania vaim“ (1995), „Tõrjumatu äär“ (2005), „Sümbiootiline kultuur“ (2005), „Kümme kirja Montaigne’ile. „Ise“ ja „teine““ (2014) ning reisiesseed „Teekond Hispaaniasse“ (1985), „Hispaaniast Ameerikasse“ (1992) ning „Ameerika märkmed ehk kaemusi Eestist“ (2000). Tema luulet ja esseistikat on tõlgitud inglise, hispaania, prantsuse, katalaani, rumeenia ja itaalia keelde. 1997. aastal sai Talvet Juhan Liivi luuleauhinna ja 2002. aastal Ivar Ivaski mälestusauhinna luuleloomingu ja esseistika eest. Tänu Jüri Talveti tõlketegevusele on eesti lugejani jõudnud hispaaniakeelse maailma väärtkirjandus. Ta on eesti keelde tõlkinud Quevedo, Graciáni, Calderóni, Tirso de Molina, Espriu, Aleixandre, García Márqueze jt loomingut ning on mahuka „Ameerika luule antoloogia. Poe’st, Whitmanist ja Dickinsonist XX sajandi lõpuni“ (2008) toimetaja. 2012. aastal ilmus tema monograafia Juhan Liivi luulest, ta on toimetanud ka Juhan Liivi luulevalimiku „Lumi tuiskab, mina laulan“ (2013). Jüri Talvet on Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsiooni asutaja, aastatel 1994–2010 selle juhataja ja rahvusvahelise võrdleva kirjandusteaduse ajakirja Interlitteraria asutaja ja peatoimetaja.

Jüri Talvet – since 1992 Chair Professor of Comparative Literature at the University of Tartu. He has published in Estonian collections of essays Hispaania vaim (The Spanish Spirit, 1995), Tõrjumatu äär (The Irrefutable Edge, 2005), cultural-philosophic reflections Sümbiootiline kultuur (Symbiotic Culture, 2005), Kümme kirja Montaigne’ile. “Ise” ja “teine” (Ten Letters to Montaigne. “Self” and “Other”, 2014), books of (travel) essays Teekond Hispaaniasse (1985, Estonia’s annual literary prize in essay genre), Hispaaniast Ameerikasse (1992), Ameerika märkmed ehk Kaemusi Eestist (2000) and nine books of poetry. His books of poetry and essays have been translated into English, Spanish, French, Catalan, Romanian and Italian. In 1997 he was awarded the Juhan Liiv Prize of Poetry and in 2002 the Ivar Ivask Memorial Prize for poetry and essays. He has translated into Estonian both classical and modern works (Quevedo, Gracián, Calderón, Tirso de Molina, Espriu, Aleixandre, García Márquez, etc.) and has edited a major anthology of US poetry in Estonian translation (2008). In 2012 his monograph on Juhan Liiv’s poetry (Juhan Liivi luule) was published, while in 2013 he edited a major selection of Juhan Liiv’s poems (Lumi tuiskab, mina laulan). He has chaired the Estonian Association of Comparative Literature (1994–2010) and has also served as member of the ICLA Executive Committee (2000–2007).

Downloads

Published

2016-12-31