Ühest Juri Lotmani retsensioonist ja nõukogude aja entsüklopeediatest / Some Notes on One Review by Juri Lotman and Encyclopedias of The Soviet Period

Authors

  • Igor Pilshchikov University of Tallinn
  • Maria-Kristiina Lotman University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v14i17/18.13221

Abstract

Juri Lotman, Retsensioon Vjatšeslav Ivanovi LKEsse esitatud artiklile "Poeetika"

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Igor Pilshchikov, University of Tallinn

Igor Pilshchikov – Tallinna Ülikooli vanemteadur. Tema peamised uurimissuunad on seotud poeetika, stilistika, leksikoloogia ja värsiõpetusega. Ta on rahvusvahelise ajakirja Philologica: Bilingual Journal of Russian and Theoretical Philology peatoimetaja, rahvusvahelise ajakirja Studia Metrica et Poetica toimetaja, raamatuseeria „Philologica russica et speculativa“ toimetaja ning „Fundamentaalse Digitaalse Raamatukogu „Vene kirjandus ja folkloor““ peatoimetaja.

Maria-Kristiina Lotman, University of Tartu

Maria-Kristiina Lotman – Tartu Ülikooli dotsent. Tema peamised uurimishuvid on antiikvärss, selle meetrum, värss ja värsisüsteemid; kvantiteeriva värsi tüpoloogiline analüüs; värsisemantika; värss ja tõlge. Ta on rahvusvahelise ajakirja Studia Metrica et Poetica toimetaja, rahvusvahelise veebiajakirja Studia Humaniora Tartuensia kaastoimetaja ning osalenud mitmete artiklikogumike koostamisel ja toimetamisel, sh „Frontiers in Comparative Prosody“ Peter Langi kirjastuse poolt välja antavas sarjas „Linguistic Insights“ ning „Sign Systems Studies“ erinumber „Semiotics of verse“.

Downloads

Published

2016-12-31

Most read articles by the same author(s)