Vol. 21 No. 26 (2020): Digihumanitaaria erinumber / Special issue on digital humanities

					View Vol. 21 No. 26 (2020): Digihumanitaaria erinumber / Special issue on digital humanities

Tartu Ülikooli kultuuriteaduste ja kunstide instituut
Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv
METHIS. STUDIA HUMANIORA ESTONICA, nr 26.
Digihumanitaaria erinumber (2020, sügis)
Koostajad: Marin Laak, Piret Viires
Toimetajad: Kanni Labi, Marin Laak
Eesti keele toimetaja: Kanni Labi
Inglise keele toimetaja: Marika Liivamägi
Tartu 2020

Published: 2020-12-15

Artiklid / Articles

Teooriavahendus / Mediation of Theory