Vene kirjanduse tõlkeideoloogiast. Saateks / On Translation Ideology of Russian Literature. Foreword

Authors

  • Lea Pild Tartu Ülikool / University of Tartu

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v20i25.16564

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lea Pild, Tartu Ülikool / University of Tartu

Lea Pild – PhD, Tartu ülikooli slavistika osakonna vene kirjanduse vanemteadur. Tema teadushuvide hulka kuuluvad 19. ja 20. saj vene kirjanduse ajalugu ja poeetika, vene sümbolismi ajalugu, tõlkelugu, eesti-vene kultuurikontaktid.

Lea Pild – PhD, Senior Reasearcher of Russian literature, Department of Slavic Studies, University of Tartu. Her research interests include 19th and 20 th centuries Russian literature, history of the Russian Symbolism, history of the Translation, Estonian-Russian cultural contacts.

Downloads

Published

2020-06-15