Estonian Surrealist Ilmar Laaban and his Translations, with Particular Reference to Marie Under / Eesti sürrealist Ilmar Laaban ja tema tõlked Marie Underi näitel

Authors

  • Marin Laak Estonian Literary Museum / Eesti Kirjandusmuuseum

DOI:

https://doi.org/10.7592/methis.v25i31-32.23326

Keywords:

Ilmar Laaban, translations, archive, Multilingualism, surrealism, Marie Under, world literature field, tõlked, arhiiv, mitmekeelsus, sürrealism, maailmakirjanduse väli

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Marin Laak, Estonian Literary Museum / Eesti Kirjandusmuuseum

Marin Laak – PhD, Eesti Kirjandusmuuseumi vanemteadur, ajakirja Methis. Studia humaniora Estonica peatoimetaja. Ta on avaldanud üle saja teaduspublikatsiooni ja juhtinud teadusprojekte eesti 20. sajandi kirjanduse, kultuuripärandi, pagulaskirjanduse ja digitaalhumanitaaria alal. Praegune uurimisprojekt keskendub diasporaa uuringutele.

 

Marin Laak –  PhD, Senior Researcher at the Estonian Literary Museum, editor-in-chief of the journal Methis. Studia humaniora Estonica. She has published over a hundred scientific publications and has led research projects in the field of 20th-century Estonian literature,

cultural heritage, exile literature, and digital humanities. Her current research project focuses on diaspora studies.

Downloads

Published

2023-12-15

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>