Tõejärgsuse näivusest

  • Aive Pevkur Ärikorralduse instituut, Tallinna Tehnikaülikool
Keywords: tõejärgsus, demokraatia, tõde, ekspertteadmine, post-truth, democracy, truth, expert knowledge

Abstract

Tõejärgsuse mõistet on kasutatud 1992. aastast, kuid avaliku debati teravik suunati nähtusele alles pärast 2016. a Brexiti hääletust ja Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendiks valimist. Tõejärgsuse debatis kõneldakse tõest ja teadmistest demokraatia eesmärkide kontekstis. Artikli eesmärgiks on vaadelda, milline on tõe roll demokraatlikus poliitilises valimisdebatis ning näidata, kuidas ekspertteadmine individuaalsete poliitiliste valikute tegemisel ning professionaalses tegevuses, sh teaduses on põhimõtteliselt erinevad.

The concept of post-truth has been used since 1992, but the public debate has been focused on it only after the 2016 Brexit vote and election of Donald Trump as the President of USA. In the post-truth debate people talk of truth and knowledge in the context of the aims of democracy. The purpose of the article is to see what is the role of truth in the election debates in democratic states and to show how expert knowledge in making individual political choices and in professional activities, including science, are in principle different.

Published
2018-11-02
How to Cite
Pevkur, A. (2018). Tõejärgsuse näivusest. Studia Philosophica Estonica, 11, 77-92. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14406