Tõejärgsuse näivusest

  • Aive Pevkur Ärikorralduse instituut, Tallinna Tehnikaülikool
Keywords: tõejärgsus, demokraatia, tõde, ekspertteadmine

Abstract

Tõejärgsuse mõistet on kasutatud 1992. aastast, kuid avaliku debati teravik suunati nähtusele alles pärast 2016. a Brexiti hääletust ja Donald Trumpi Ameerika Ühendriikide presidendiks valimist. Tõejärgsuse debatis kõneldakse tõest ja teadmistest demokraatia eesmärkide kontekstis. Artikli eesmärgiks on vaadelda, milline on tõe roll demokraatlikus poliitilises valimisdebatis ning näidata, kuidas ekspertteadmine individuaalsete poliitiliste valikute tegemisel ning professionaalses tegevuses, sh teaduses on põhimõtteliselt erinevad.

Published
2018-11-02
How to Cite
Pevkur, A. (2018). Tõejärgsuse näivusest. Studia Philosophica Estonica, 11, 77-92. Retrieved from https://ojs.utlib.ee/index.php/spe/article/view/14406